Till innehållet

MAKT - Mer Antirasism Kommunalt, Tack

Projektet drevs av: Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

Beskrivning av projektet

MAKT ville som ett nationellt projekt starta ett antirasistiskt arbete på kommunal nivå av, med och för unga, men med politikers och tjänstemäns stöd. Vårt mål var att unga ska få mer inflytande i sin hemkommun!

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Kontakt

E-post
Ort
Kristianstad

Liknande projekt

  • Det ligger i tiden

    Projektet är att skapa en vandringsutställning med tid som tema. Den ska roa, inspirera och utveckla människor i deras relationer till tiden.…

  • Skateboardkulturen

    Projektet ska skapa en inkluderande och mångsidig upplevelse av skateboardkulturen samt utveckla arbetet där ungdomsgrupper medverkar i hela…

  • Integrationsarbete 1614 Kristianstad

    Projektet syftar till att nyanlända barn och ungdomar ska få en bra grund för en god hälsa och snabbt komma in i det svenska föreningslivet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.