Till innehållet

Måla för Hälsan - Kreativ rehab Skaraborg

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla en metod med syfte att minska stressrelaterad psykiska ohälsa genom bildterapi och kreativitet. Målgruppen är personer som är långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa.

Projektet ska vidareutveckla en metod med syfte att minska stressrelaterad psykiska ohälsa genom bildterapi och kreativitet. Målgruppen är personer som är långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Deltagarna i projektet erbjuds ett semi-strukturerat program med målning och samtal under ledning av bildterapeut i veckovisa gruppaktiviteter. Verksamheten förväntas ge deltagarna en ökad livskvalitet med målet att de kan återgå till arbetslivet efter egen förmåga. Måla för hälsan är ett komplement till övriga rehab-insatser som erbjuds inom det etablerade vårdsystemet. Projektet erbjuder ett mellanting mellan målstyrda strukturella insatser och sysselsättning utan struktur. Projektet kommer att samarbeta med flera parter, såväl från det offentliga som från civilsamhället.

Efter projektets slut avser Studiefrämjandet att fortsätta med verksamheten. Målet är att denna kreativa rehabilitering ska vara så pass etablerad att samarbetsorganisationerna fortsätter att använda sig av verksamheten genom att köpa platser.  Delar av verksamheten kommer att fortsätta inom ramen för Studiefrämjandets ordinarie verksamhet i form av kamratcirklar efter projektets slut.

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Projektets tidstatus

99%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Kontakt

Ort
Lidköping

Liknande projekt

  • Afasi - Kommunikation, delaktighet

    Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan…

  • Delta tillsammans

    Projektet syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa och stress hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

  • Din egen hälsa

    Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.