Till innehållet

Måla för Hälsan - Kreativ rehab Skaraborg

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla en metod med syfte att minska stressrelaterad psykiska ohälsa genom bildterapi och kreativitet. Målgruppen är personer som är långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa.

Projektet ska vidareutveckla en metod med syfte att minska stressrelaterad psykiska ohälsa genom bildterapi och kreativitet. Målgruppen är personer som är långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Deltagarna i projektet erbjuds ett semi-strukturerat program med målning och samtal under ledning av bildterapeut i veckovisa gruppaktiviteter. Verksamheten förväntas ge deltagarna en ökad livskvalitet med målet att de kan återgå till arbetslivet efter egen förmåga. Måla för hälsan är ett komplement till övriga rehab-insatser som erbjuds inom det etablerade vårdsystemet. Projektet erbjuder ett mellanting mellan målstyrda strukturella insatser och sysselsättning utan struktur. Projektet kommer att samarbeta med flera parter, såväl från det offentliga som från civilsamhället.

Efter projektet

Under projekttiden har Studiefrämjandet vidareutvecklat metoden Måla för hälsan med syfte att minska stressrelaterad psykisk ohälsa genom bildterapi och kreativitet för målgruppen personer med långvarig sjukskrivning. 10 grupper har deltagit i projektet. På grund av Corona-pandemin fick vissa grupper anpassas till digitala hemmaträffar. I grupperna har deltagare förenat skapande och reflekterande samtal där nyfikenhet och lust till utforskande varit ledstjärnor. Projektet har sammanställd metoden i en bok.

Delar av verksamheten lever kvar i form av studiecirklar med tidigare deltagare i grupperna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Lidköping

Liknande projekt

  • Delta tillsammans

    Projektet syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa och stress hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

  • Din egen hälsa

    Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa.

  • Hela Dig

    Personer med stressrelaterad och långvarig psykisk ohälsa ska genom projektet få stöd att återgå till ett liv utan sjukskrivning.

Sidan uppdaterades 2024-02-29.