Till innehållet

Målmedvetet lärande i naturen

Projektet drivs av: Friluftsfrämjandet i Uddevalla

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet Målmedvetet lärande i naturen (MåLN) är: • att öka lusten, tryggheten och fascinationen för naturen. • att främja fysisk aktivitet samt • att öka måluppfyllelsen i svenska och matematik i för elever i skolår 3 och 5.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2010 och avslutades i mars 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2010 och avslutades i mars 2013.

Kontakt

Ort
Uddevalla

Liknande projekt

  • Diabetescoach

    En modell testas för utbildning av föräldrastödjare som ska stötta familjer som har barn med av typ 1-diabetes.

  • ParaCraft - ett liv i rörelse

    Projektet ska stimulera vuxna personer med funktionsnedsättning till ett mera aktivt liv, ett liv i rörelse.

  • Social Aktion

    Projektet ska ge röst åt grupper med egna erfarenheter av utanförskap och diskriminering.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.