Till innehållet

Malmö, vad drömmer du om?

Projektet drevs av: Imagenes del Sur

Beskrivning av projektet

Projektet ska arbeta fram metoder för att förena olika klasser och skolor oberoende av social och etnisk tillhörighet i gemensamma projekt.

Syftet är att koppla ihop Fristadsförfattare (författare som lämnat sina hemländer eftersom de varit utsatta för censur och/eller förföljelse i sitt hemland) och deras litteratur och elever med olika bakgrunder i ett gemensamt projekt.  Utifrån eget kreativt arbete i form av intervjuer, textarbete och foto utvecklas metoder tillsammans med fristadsförfattarna för att kunna handskas med svårigheter i såväl det kreativa skolarbetet och senare yrkesarbete som på det existentiella området. Projektet ska arbeta fram metoder för att förena olika klasser och skolor oberoende av social och etnisk tillhörighet i gemensamma projekt. Materialet samlas och bearbetas till tre utställningar och en metodbok som projektets slutresultat år 3. Under projekttiden kommer projektet startas upp i ytterligare minst tre städer med fristadsförfattare. Metodboken läggs ut på internet och kommer att spridas med hjälp av Pedagogisk Inspiration, Malmö stad, till skolor i Malmö och deras nätverk inom skolvärlden. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 14 och 25 år, med fokus på gymnasieskolan och årskurs 9 i grundskolan.

Efter projektet

Projektet ledde till tre fotoutställningar och tre utställningskataloger med intervjuer av medborgare i Malmö. En fysisk metodbok som även finns på föreningens hemsida och på Centrum för Pedagogisk Inspiration i Malmö. Man nådde 429 elever i 18 klasser och 110 817 av sekundär målgrupp.

Verksamheten fortsätter genom att metoden kan appliceras på andra kulturyttringar som exempelvis teater, musik och sång, dans och målning/teckning. Nu sprids metoden till skolor, föreningar, fritidsgårdar som jobbar med ungdomar.

Föreningen har bokat in utställningen på ett ungdomscenter i Malmö, Kajplats 305, som vill ha utställningen och gärna ungdomar som inspiration till deras ungdomsgrupp i september 2021. Föreningen kommer fortsätta att aktivt sprida metoden framöver. Nationella samordnaren för ICORN (International Cities of Refuge Network) kommer att sprida metodboken till andra städer med fristadsförfattare för att de ska ta till sig metoden och sprida den till sina respektive skolor. Region Skåne är intresserade av metoden och har fått materialet för att användas i Skånes kommuner och de städer där det finns andra fristadsförfattare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-09-20.