Till innehållet

Mamas Retro

Projektet drivs av: Coompanion Göteborgsregionen ek för

Beskrivning av projektet

Det krävs ett nytänkande gällande arbetsdeltagande och delaktighet. Med Mamas Retro erbjuder vi kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete.

Det krävs ett nytänkande för att öka arbetsdeltagande och delaktighet bland kvinnor med funktionsnedsättning. Med projektet Mamas Retro vill vi erbjuda kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete.

Coompanion och forum SKILL vill tillsammans arbeta fram och förankra en arbetsmodell med metoder, strukturer och verktyg för hållbar utveckling och fungerande kommunikation i socialt företagande. Modellen ska fungera som ett verktyg för målgruppen i den demokratiska processen. För att lärandet ska bli autentiskt kommer vi starta upp en secondhand butik med barn- och mammakläder och barnartiklar och därmed förena teori direkt med praktik.

Genom projektet Mamas Retro vill vi skapa en plattform som binder samman utbildning inom särvux, särgymnasiet, folkbildningen med målgruppens och samhällets behov av arbete och tjänster. Vi vill öppna möjligheter till entreprenörskap och socialt arbetsintegrerande företag bland målgruppen så att möjligheten till alternativa anställningar ökar.

Mamas Retro finansieras av Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad Handikapprådet och Västra Götalandsregionen Programmet för Socialt Entreprenörskap, Social Resursförvaltning och Allmänna Arvsfonden. Projektet är ett samarbete mellan Coompanion och forum SKILL.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2011 och avslutades i februari 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2011 och avslutades i februari 2014.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • De Ungas SommarAkademi, Konstepidemin

    Feriearbetande ungdomar får, med kreativa verktyg, producera saker som gör skillnad för någon annan, handledda av etablerade konstnärer . De har ett…

  • Framtidens E-sport

    Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke…

  • Framåt!

    Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.