Till innehållet

Mamas Retro

Projektet drevs av: Coompanion Göteborgsregionen ek för

Beskrivning av projektet

Det krävs ett nytänkande gällande arbetsdeltagande och delaktighet. Med Mamas Retro erbjuder vi kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete.

Det krävs ett nytänkande för att öka arbetsdeltagande och delaktighet bland kvinnor med funktionsnedsättning. Med projektet Mamas Retro vill vi erbjuda kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete.

Coompanion och forum SKILL vill tillsammans arbeta fram och förankra en arbetsmodell med metoder, strukturer och verktyg för hållbar utveckling och fungerande kommunikation i socialt företagande. Modellen ska fungera som ett verktyg för målgruppen i den demokratiska processen. För att lärandet ska bli autentiskt kommer vi starta upp en secondhand butik med barn- och mammakläder och barnartiklar och därmed förena teori direkt med praktik.

Genom projektet Mamas Retro vill vi skapa en plattform som binder samman utbildning inom särvux, särgymnasiet, folkbildningen med målgruppens och samhällets behov av arbete och tjänster. Vi vill öppna möjligheter till entreprenörskap och socialt arbetsintegrerande företag bland målgruppen så att möjligheten till alternativa anställningar ökar.

Mamas Retro finansieras av Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad Handikapprådet och Västra Götalandsregionen Programmet för Socialt Entreprenörskap, Social Resursförvaltning och Allmänna Arvsfonden. Projektet är ett samarbete mellan Coompanion och forum SKILL.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2011 och avslutades i februari 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2011 och avslutades i februari 2014.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Växtkraft Thai

    Projekt Växtkraft Thai vänder sig till unga kvinnor mellan 18 och 25 år med thailändskt/asiatiskt ursprung som arbetar på thaimassagesalonger i…

  • Hållbar utveckling med nya svenskar

    Projektet syftar till att öka kunskapen om de globala målen och Agenda 2030 hos pedagoger och unga elever inom SFI-undervisningen.

  • Vår väg till klimaträttvisa

    Projektet ska erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.