Till innehållet

Mamas Retro

Projektet drivs av: Coompanion Göteborgsregionen ek för

Beskrivning av projektet

Det krävs ett nytänkande gällande arbetsdeltagande och delaktighet. Med Mamas Retro erbjuder vi kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete.

Det krävs ett nytänkande för att öka arbetsdeltagande och delaktighet bland kvinnor med funktionsnedsättning. Med projektet Mamas Retro vill vi erbjuda kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete.

Coompanion och forum SKILL vill tillsammans arbeta fram och förankra en arbetsmodell med metoder, strukturer och verktyg för hållbar utveckling och fungerande kommunikation i socialt företagande. Modellen ska fungera som ett verktyg för målgruppen i den demokratiska processen. För att lärandet ska bli autentiskt kommer vi starta upp en secondhand butik med barn- och mammakläder och barnartiklar och därmed förena teori direkt med praktik.

Genom projektet Mamas Retro vill vi skapa en plattform som binder samman utbildning inom särvux, särgymnasiet, folkbildningen med målgruppens och samhällets behov av arbete och tjänster. Vi vill öppna möjligheter till entreprenörskap och socialt arbetsintegrerande företag bland målgruppen så att möjligheten till alternativa anställningar ökar.

Mamas Retro finansieras av Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad Handikapprådet och Västra Götalandsregionen Programmet för Socialt Entreprenörskap, Social Resursförvaltning och Allmänna Arvsfonden. Projektet är ett samarbete mellan Coompanion och forum SKILL.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2011 och avslutades i februari 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2011 och avslutades i februari 2014.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Angels of Angered

    Die Bühnes nya projekt handlar om SKAM. Vi jobbar med tjejer mellan 13-20 år. Unga har blivit intervjuade. Vad vågar man inte prata om? Dom är…

  • Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

    Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld drivs av DART- kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet är att…

  • #jobbet

    #jobbet är ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till dig mellan 16-26 år. Vi arbetar med event- och föreningsverksamhet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.