Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Mamas Retro

Projektet drivs av: Coompanion Göteborgsregionen ek för

Beskrivning av projektet

Det krävs ett nytänkande gällande arbetsdeltagande och delaktighet. Med Mamas Retro erbjuder vi kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete.

Det krävs ett nytänkande för att öka arbetsdeltagande och delaktighet bland kvinnor med funktionsnedsättning. Med projektet Mamas Retro vill vi erbjuda kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete.

Coompanion och forum SKILL vill tillsammans arbeta fram och förankra en arbetsmodell med metoder, strukturer och verktyg för hållbar utveckling och fungerande kommunikation i socialt företagande. Modellen ska fungera som ett verktyg för målgruppen i den demokratiska processen. För att lärandet ska bli autentiskt kommer vi starta upp en secondhand butik med barn- och mammakläder och barnartiklar och därmed förena teori direkt med praktik.

Genom projektet Mamas Retro vill vi skapa en plattform som binder samman utbildning inom särvux, särgymnasiet, folkbildningen med målgruppens och samhällets behov av arbete och tjänster. Vi vill öppna möjligheter till entreprenörskap och socialt arbetsintegrerande företag bland målgruppen så att möjligheten till alternativa anställningar ökar.

Mamas Retro finansieras av Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad Handikapprådet och Västra Götalandsregionen Programmet för Socialt Entreprenörskap, Social Resursförvaltning och Allmänna Arvsfonden. Projektet är ett samarbete mellan Coompanion och forum SKILL.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2011 och avslutades i februari 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2011 och avslutades i februari 2014.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.