Till innehållet

Mångfacetterad solidaritet (Fair Trade Caféer som sociala företag)

Projektet drevs av: Fair Trade Återförsäljarna

Beskrivning av projektet

Vi startar Fair Trade-caféer som drivs som sociala företag av ungdomar och personer med funktionsnedsättningar som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Utifrån erfarenheterna utarbetas ett socialt franchise-koncept som sprids nationellt.

Syftet med projektet är att ungdomar och personer med funktionsnedsättning som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden startar Fair Trade-caféer med ekologisk/närproducerad inriktning. Caféerna drivs som sociala företag och finns på sex orter i landet. Tillsammans bildar caféerna ett socialt franchise-koncept: Café REKOmmenderas. Orterna där caféerna startas är Borås, Falun, Uppsala, Luleå, Växjö och Umeå. Vi räknar med att ytterligare tre till fyra caféer kommer att starta under projekttiden. Vårt mål är att nå minst 1000 personer i målgruppen. Det är kommunernas ansvar att stödja ungdomarnas övergång från skola till arbetsliv samt möjliggöra sysselsättning för personer med funktionsnedsättning till meningsfulla jobb. Därför drivs detta projekt i samverkan med respektive kommun.

Projektet är nyskapande genom att ungdomar eller personer med funktionsnedsättning startar sociala företag som ett Fair Trade Café på minst fyra platser i landet. Samtidigt utvecklas ett socialt franchising-koncept som caféerna äger själva vilket kan bidra till viktiga erfarenheter för framtida utveckling av det sociala företagandet i landet. När konceptet är framtaget skall information om det spridas i landet och vi har som mål att minst 1000 personer skall nås inom målgruppen samt minst 80 % av deltagarna skall ha en meningsfull sysselsättning vid projektets slut.Målgruppen för projektet är ungdomar upp till 25 år som har haft problem att få arbete efter skolans slut (oavsett avslutad gymnasieutbildning eller ej) samt personer med funktionsnedsättning utan arbete. På varje café kommer en handledare att vara anställd. Inom projektet ingår omfattande utbildning av både handledare och deltagare inom socialt företagande, fair trade och ekologi.

Resultatet av projektet skall bli minst fyra bärkraftiga sociala företag som ska fortsätta på egna ben efter projektets slut. Det allra viktigaste är framväxten av det sociala franchise-konceptet, det nationella kooperativet, där caféerna är medlemmar och som förvaltar konceptet på lång sikt. Genom att utnyttja hemsida och Facebook-sida, samt kontaktnäten via Coompanion, SKOOPI, Fairtrade Sverige, medverkan i Almedalen, SPRING-projektets kontaktnät, HSO:s medlemsförbund m fl så kommer det gemensamma kooperativet att nå många som är intresserade och har förutsättningar att starta likadana verksamheter framöver

Deltagarna är med och bestämmer om den dagliga driften från dag ett de kommer in i verksamheten. Mer formellt så väljs de in som medlemmar i det sociala företaget och blir delägare allt eftersom de känner sig redo. Detta sker dock tidigast efter att de varit i verksamheten 6 månader. Därefter kan de ta plats i styrelsen när de känner sig redo för det. Handledarens roll minskar allt eftersom deltagarnas erfarenheter ökar. På alla projekt orter bildas styrgrupper. Beroende på inriktning på orten ska det finnas deltagande från bl a: den lokala handikapprörelsen, representanter direkt eller indirekt för ungdomar på gymnasiet, företrädesvis IV-programmet, gärna något existerande socialt företag, Kommunen, Fair Trade Återförsäljare i den mån sådan är etablerad, gärna något studieförbund man kan samarbeta med.

Projektägare är Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, f d Världsbutikerna för rättvis handel. Organisationen har funnits sedan 1986 och är i nuläget en samverkan mellan ett 40-tal, i huvudsak, föreningsägda butiker. Med detta projekt vill vi fokusera på socialt företagande som driftsform. Vi har baserat arbetet på resultatet av två andra Arvsfondsprojekt. Inom PUST:s projekt Den stora utmaningen har det utvecklats ett socialt franchising-koncept med namn REKOmmenderas för Fair Trade-caféer. Inom projektet Den felande länken har det utarbetats ett koncept för hur sociala företag startas och drivs. Båda projekten har gjort viktiga erfarenheter som vi tar del av och även utvecklar i praktisk verksamhet under hela projektperioden. Det utmynnar i en handbok som beskriver konceptet och erfarenheter som finns tillgänglig för nya grupper som vill starta ett Café REKOmmenderas.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2012 och avslutades i juni 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2012 och avslutades i juni 2015.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.