Till innehållet

Mannen Myten (tidigare Det inkluderande mansprojektet)

Projektet drivs av: Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. Det ska göras tillsammans med killar och unga män, främst från förorter och glesbygd, som bär på erfarenheter av att befinna sig i olika positioner i olika maktordningar.

Projektet ska utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer, tillsammans med killar och unga män, främst från förorter och glesbygd, som bär på erfarenheter av att befinna sig i olika positioner i olika maktordningar.

Det övergripande målet att utveckla kunskap och metoder så att jämställdhetsarbetet blir relevant för fler killar och unga män samt att deras engagemang ökar. Projektet ska:

 • tillsammans med unga i fokusgrupper utveckla kunskap och metoder som gör det möjligt att prata om hur maskulinitetsnormer/genus relaterar till andra maktordningar på ett sätt som öppnar för självreflektion, ansvarstagande och handling,
 • ta fram verktyg som möjliggör perspektivbyte och ökar förståelsen för över- och underordning samt vilka motstrategier som kan användas i respektive position för att möjliggöra förändring,
 • sprida kunskap, metoder och stöd till verksamheter, organisationer och andra aktörer som verkar för jämställdhet och som möter killar,
 • påverka det offentliga samtalet om maskulinitet, etnicitet och klass och vara en konstruktiv röst i ett offentligt samtalsklimat.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i november 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i november 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Kosmosklubbens tjejprojekt unga ledare

  Projektet syftar till att öka intresset för programmering, robotteknik och entreprenörskap.

 • Ta Plats!

  Syftet med projektet är att fånga upp och utveckla det engagemang som många unga tjejer och kvinnor har.

 • Reality Check (tidigare Porr Exposé)

  Projektets övergripande syfte är att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar.

Sidan uppdaterades 2020-07-03.