Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Mannen Myten (tidigare Det inkluderande mansprojektet)

Projektet drivs av: Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. Det ska göras tillsammans med killar och unga män, främst från förorter och glesbygd, som bär på erfarenheter av att befinna sig i olika positioner i olika maktordningar.

Projektet ska utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer, tillsammans med killar och unga män, främst från förorter och glesbygd, som bär på erfarenheter av att befinna sig i olika positioner i olika maktordningar.

Det övergripande målet att utveckla kunskap och metoder så att jämställdhetsarbetet blir relevant för fler killar och unga män samt att deras engagemang ökar. Projektet ska:

  • tillsammans med unga i fokusgrupper utveckla kunskap och metoder som gör det möjligt att prata om hur maskulinitetsnormer/genus relaterar till andra maktordningar på ett sätt som öppnar för självreflektion, ansvarstagande och handling,
  • ta fram verktyg som möjliggör perspektivbyte och ökar förståelsen för över- och underordning samt vilka motstrategier som kan användas i respektive position för att möjliggöra förändring,
  • sprida kunskap, metoder och stöd till verksamheter, organisationer och andra aktörer som verkar för jämställdhet och som möter killar,
  • påverka det offentliga samtalet om maskulinitet, etnicitet och klass och vara en konstruktiv röst i ett offentligt samtalsklimat.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i november 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i november 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-07-03.