Till innehållet

Mariko - en digital assistent för ökad självständighet, delaktighet och trygghet

Projektet drivs av: Autism- och Aspergerföreningen Stockholms Län

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla Mariko, ett hjälpmedel i form av en digital assistent i kombination med en personlig coach. Målgruppen är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Mariko ska hjälpa individen att hantera personliga utmaningar som kan uppstå när de egna behoven krockar med bristande resurser och tillgänglighet på arbetet, skolan och fritiden. Syftet med projektet är att öka självständighet, delaktighet och trygghet för målgruppen.

Mariko ska minska stress och ångest för användaren. Den ska också avlasta närstående och kunna vara ett stöd för arbetsgivare och yrkesverksamma i deras möte med målgruppen. Mariko ska ge användaren snabb och enkel tillgång till ett individanpassat stöd som består av ett digitalt självhjälpsverktyg och en personlig mentor som stöttar via chat, telefon eller videosamtal.

Projektet skall rekrytera, utbilda och certifiera mentorer som matchas med användare.

Efter avslutat projekt ska Autism- och Aspergerföreningen förvalta och vidareutveckla Mariko. Föreningen har som mål att inkludera fler målgrupper i samarbete med andra funktionsrättsföreningar, arbetsgivare och myndigheter.

Beviljat belopp

5 994 661 kronor

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i maj 2025.

Beviljat belopp

5 994 661 kronor

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i maj 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

  • Regional Youth Project

    Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik.

  • Inkludera Flera – för en global funkisrörelse

    Projektets syfte är att skapa förutsättningar för unga och vuxna med funktionsnedsättning att engagera sig i globala utvecklingsfrågor.

Sidan uppdaterades 2024-03-25.