Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Mariko - en digital assistent för ökad självständighet, delaktighet och trygghet

Projektet drivs av: Autism- och Aspergerföreningen Stockholms Län

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla Mariko, ett hjälpmedel i form av en digital assistent i kombination med en personlig coach. Målgruppen är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Mariko ska hjälpa individen att hantera personliga utmaningar som kan uppstå när de egna behoven krockar med bristande resurser och tillgänglighet på arbetet, skolan och fritiden. Syftet med projektet är att öka självständighet, delaktighet och trygghet för målgruppen.

Mariko ska minska stress och ångest för användaren. Den ska också avlasta närstående och kunna vara ett stöd för arbetsgivare och yrkesverksamma i deras möte med målgruppen. Mariko ska ge användaren snabb och enkel tillgång till ett individanpassat stöd som består av ett digitalt självhjälpsverktyg och en personlig mentor som stöttar via chat, telefon eller videosamtal.

Projektet skall rekrytera, utbilda och certifiera mentorer som matchas med användare.

Efter avslutat projekt ska Autism- och Aspergerföreningen förvalta och vidareutveckla Mariko. Föreningen har som mål att inkludera fler målgrupper i samarbete med andra funktionsrättsföreningar, arbetsgivare och myndigheter.

Beviljat belopp

5 033 361 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

5 033 361 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-12-23.