Till innehållet

Mat-Musik-Minnen

Projektet drivs av: Hushållningssällskapet Västra

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla webbsidan Mat-Musik-Minnen (MMM) till en modern och användarvänlig app som samtidigt anpassas för nya målgrupper. Mat-Musik-Minnen bygger på reminiscens, hågkomst som är en nyckel till framgång för att förstärka sinnena och framkalla minnesbilder hos målgruppen personer med demenssjukdom. Metoden bygger på att igångsättare kan väcka minnen till liv där man sammankopplar mat, musik och minnen men även bilder för att ge ökad upplevelse och gynna dialog och samtal.

Webbsidan och den nedladdningsbara appen ska förnyas med nytt innehåll och kompletteras med nya anpassade funktioner som efterfrågas av flera målgrupper. En sådan är möjlighet att lägga in personliga bilder i appen för att skapa igenkänning vilket skulle gynna grupper med annan etnisk bakgrund liksom yngre personer med demens.

Projektet ska ske i nära samverkan med bland annat Demensförbundet, Svenskt Demenscentrum, SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige), Integrationsnätverket i Göteborg och ett flertal kommuner i Västra Sverige.

Appen kommer att presenteras på mässor, utställningar, seniordagar och träffar för äldre och anhöriga. Efter projektet kommer Hushållningssällskapet tillsammans med samverkansparterna att sprida information och kunskap om appen.

 

Beviljat belopp

6 576 000 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

6 576 000 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Vänersborg

Liknande projekt

  • Attityd 65+

    Projektets syfte är att motverka ålderism. Målgruppen är äldre personer över 65 år, som ska ta fram en utbildning för att få verktyg och strategier…

  • Säker@digitalt

    SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet ska tillsammans med Pensionärernas riksorganisation, SKPF Pensionärerna och Riksförbundet PensionärsGemenskap i…

  • Äldrerevision - kvalitetsutveckling för och av äldre

    Projektet ska ta fram en metod för äldrerevision i syfte att skapa kvalitetsutveckling av insatser inom hemtjänst, träffpunkter och andra…

Sidan uppdaterades 2024-05-10.