Till innehållet

Matlabbet

Projektet drevs av: Hushållningssällskapet Halland

Beskrivning av projektet

Projektet går ut på att spela in tre stycken inspirerande filmer som visar matexperiment för barn i förskola, särskola och fritidsverksamheter. Tillhörande handledningar ska också produceras.

Syftet med projektet är att väcka barn och ungdomars nyfikenhet kring mat och matlagning, så att de vågar prova nya smaker och livsmedel.

Att producera tre inspirerande filmer som är ca 20 min långa med tillhörande handledning, ca 15 sidor långt. Filmerna kommer visa olika matexperiment som pedagogerna/lärarna på förskola, förskola och fritidsverksamhet kan göra. Handledningarna kommer beskriva de olika experimenten och övningarna steg för steg, vilken utrustning som behövs samt ett litet manus för lärarna/pedagogerna om vad man kan prata med barnen om i de olika övningarna/experimenten. Effekten av projektet blir att alla pedagoger inom förskolan, fritids och särskolan får inspiration, ökade kunskaper, en positiv inställning och ett informativt material för att kunna väcka barns nyfikenhet och intresse för mat. Filmerna kommer visa hur man kan jobba med mat i projektform och samtidigt involvera andra teman så som färg, form, siffror, bokstäver, språk, kultur och inte minst vår kropp & hälsa. Experimenten kommer vara inspirerade från SAPERE-metoden som är en beprövad metod för att stimulera sina sinnen när det gäller mat. Arbetsmodellen och materialet kan efter avslutat projekt användas av alla som jobbar med barn och ungdomar i hela landet.

Projektansvarig har varit och testat experiment på några barngrupper, vilket var mycket uppskattat. Pojektansvarig har även varit i kontakt med studenterna på högskolan i Halmstad och presenterat projektet för förskolestudenterna.

Barnen på de verksamheter som är samarbetspartners i projektet kommer vara med under resans gång med både delaktighet under framtagningen av experimenten och under inspelningen av de tre filmerna.

Högskolan i Halmstad Vitsippans förskola Hovgårdsskolans fritidsverksamhet Slottsjordsskolans särskola Barnens Bästa Bord Forskaren Hanna Sepp Riksförbundet FUB Ny nordisk mat/Barn, mat och hälsa i Norden SIK

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Liknande projekt

  • Läs spelet!

    Projektet "Läs spelet!" är samarbete mellan idrotten och kulturen i Halmstad för att inspirera till läsglädje och ökad fritidsläsning och ge…

  • Projekt e-sport

    RBU Halland ska, tillsammans med ABF och flera e-sportsföreningar, utveckla metoder och redskap som gör det möjligt för barn och ungdomar med…

  • Nybyggnation av padelhall i Halmstad

    Syftet med projektet är att bygga en padelhall med två banor för att skapa fler aktiviteter för ortens barn och ungdomar.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.