Till innehållet

Med egna ord - Självbiografiskt skrivande för nyanlända ungdomar

Projektet drevs av: Föreningen Kulturstorm

Beskrivning av projektet

Med egna ord är ett projekt där Föreningen Kulturstorm vill utveckla olika metoder för att stimulera läs- och skrivlust hos unga nyanlända ungdomar. 

Syftet med projektet är att pröva och utveckla metoder för att stimulera läs- och skrivlust hos unga nyanlända samt ge utrymme för dessa att få berätta sina livshistorier genom självbiografiskt skrivande.

Projektets mål är att:  Under två års tid ge nyanlända ungdomar kännedom om olika metoder för skrivande genom att arrangera skrivarworkshops, författarbesök och läsecirklar. Tillsammans skapa en tryckt antologi där deltagarnas egna texter publiceras. Utformandet av ett metodmaterial som ska fungera som stöd för fortsatt arbete samt för spridning av projektet. En utformad workshop om de metoder som ingår i projektet, vilken kan erbjudas exempelvis till boendepersonal. Ett slutseminarium för allmänheten för att informera om projektet och sprida dess metoder. 

För att säkerställa verksamhetens fortlevnad efter projektets avslut planerar vi att dels införliva metoder och erfarenheter från projektet i Föreningen Kulturstorms ordinarie verksamhet, dels stötta fortsatt verksamhet hos deltagande parter.  Under projektets gång kommer personal på boenden samt pedagoger inom gymnasieskolans språkintroduktion att delta aktivt och erbjudas introduktion i projektets olika metoder, som fortbildning och för att garantera fortsatt arbete med skrivande och läsecirklar. Det metodmaterial som kommer sammanställas kommer att erbjudas till såväl bibliotek som studieförbund.  Det skrivna materialet kommer att sammansättas och utgöra en antologi. Deltagandet här kommer att ske på frivillig basis. Boken kommer sedan förhoppningsvis kunna spridas på mässor via bibliotek och intresserade organisationer. I den mån deltagarna önskar kommer även en egen blogg att upprättas där möjlighet finns att online publicera egna och ta del av andras texter löpande under projekttidens gång.

Själva projektidén i sig är initierad av olika ungdomar vi mött, bosatta på stödboenden för ensamkommande i Umeå med omnejd, i samband med Kulturstorms tidigare projekt. Därefter har vi i dialog med representanter från boenden och personal vid språkintroduktion utformat projektet utifrån deltagarnas önskemål. Under projektets gång kommer deltagarna att vara aktivt delaktiga bl a i valet av litteratur, författare och olika skrivövningar så att deltagarnas intressen och erfarenheter får styra och forma projektets innehåll. Ett led i vår strävan efter ökad delaktighet är den kartläggning av deltagarnas individuella önskemål och förväntningar på projektet som kommer att göras under projektets inledande fas.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Länsbiblioteket Västerbotten och ABF Umeåregionen.  Projektdeltagande kommer att erbjudas ungdomar vid stödboenden för ensamkommande samt elever vid gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Normkreativ Certifiering

       

  • Aktavuohta

    Projektet drivs av Svenska samernas riksförbund och syftar till att höja kompetensen hos ungdomar i samebyarna. 21 deltagare träffas och fyller…

  • ICE COLD

    ICE COLD jobbar öka kvinnors deltagande inom battlescenen & skapa en battlescen med rötter i Umeå. Battle är en verbal kamp där man med hjälp av…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.