Till innehållet

Med gemensamma krafter arbetar vi

Projektet drivs av: Bureå församling

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Målet är att starta upp verksamheter som tillsammans ger målgruppen stöd att närma sig arbete.

I projektet ska en mötesplats, en volontärverksamhet och ett arbetsintegrerande socialt företag byggas upp. Mötesplatsen ska vara en plats där målgruppen erbjuds rutiner, social samvaro, lärande och stöd. Volontärverksamheten ska byggas upp tillsammans med kyrkans diakonala arbete där frivilliga stöttar deltagare på väg till och i arbete. Det sociala företaget utvecklas tillsammans med målgruppen utifrån förmågor och önskemål och med hänsyn till vad som fungerar bäst kopplat till fortlevnad.

Efter projektet ska det sociala företaget anställa målgruppen och sälja tjänster inom minst ett av de verksamhetsområden som testas under projektet. Mötesplatsen och volontärverksamheten ger målgruppen stöd. Verksamheterna ska finansieras genom intäkter från det sociala företaget och avtal med offentliga aktörer.

Beviljat belopp

5 907 254 kronor

Projektets tidstatus

74%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

5 907 254 kronor

Projektets tidstatus

74%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-06-09.