Till innehållet

Med öra för orkester - ett projekt av, med och för personer med hörselskada

Projektet drivs av: Sveriges Orkesterförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge personer inom ideell orkesterverksamhet som drabbats av hörselskador möjlighet att själva beskriva sina erfarenheter samt stärka sina möjligheter att hantera och förbättra sin situation.

Projektet Med öra för orkester ska ge personer inom ideell orkesterverksamhet som drabbats av hörselskador möjlighet att själva beskriva sina erfarenheter samt stärka sina möjligheter att hantera och förbättra sin situation. Projektet ska även söka ny kunskap på området samt arbeta förebyggande för att förhindra att fler förvärvar hörselskador i samband med musikutövande. Utifrån den kunskap som projektet tar fram kommer det att tillhandahålla råd och tips samt producera ett digitalt, interaktivt studiematerial samt en app för ljudmätning i orkestermiljö. Vidare genomför projektet en rad workshoppar, utbildningar av ljudskyddsombud och informationskampanjer. Utöver musiker med hörselrelaterad funktionsnedsättning som är aktiva inom det ideella orkesterlivet arbetar projektet även för att sprida kunskap till musiklärare och elever vid landets samtliga grund-, gymnasie-, musik- och kulturskolor, folkhögskolor och högre musikutbildningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

  • TK - Tillgänglig Kultur

    Projektet ska utveckla en applikation med vars hjälp personer med funktionsnedsättning enkelt och snabbt ska kunna ta reda på om kulturarrangemang…

  • Vi är med! Utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet

    Projektet ska pröva och vidareutveckla befintliga metoder som kan öka delaktigheten för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande…

  • Elrullstol i trafiken

    Projektet kommer tillsammans med samarbetspartners och målgruppen personer som använder elrullstol arbeta för att ta fram konsumentinformation och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.