Till innehållet

Med öra för orkester - ett projekt av, med och för personer med hörselskada

Projektet drevs av: Sveriges Orkesterförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge personer inom ideell orkesterverksamhet som drabbats av hörselskador möjlighet att själva beskriva sina erfarenheter samt stärka sina möjligheter att hantera och förbättra sin situation.

Projektet Med öra för orkester ska ge personer inom ideell orkesterverksamhet som drabbats av hörselskador möjlighet att själva beskriva sina erfarenheter samt stärka sina möjligheter att hantera och förbättra sin situation. Projektet ska även söka ny kunskap på området samt arbeta förebyggande för att förhindra att fler förvärvar hörselskador i samband med musikutövande. Utifrån den kunskap som projektet tar fram kommer det att tillhandahålla råd och tips samt producera ett digitalt, interaktivt studiematerial samt en app för ljudmätning i orkestermiljö. Vidare genomför projektet en rad workshoppar, utbildningar av ljudskyddsombud och informationskampanjer. Utöver musiker med hörselrelaterad funktionsnedsättning som är aktiva inom det ideella orkesterlivet arbetar projektet även för att sprida kunskap till musiklärare och elever vid landets samtliga grund-, gymnasie-, musik- och kulturskolor, folkhögskolor och högre musikutbildningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

  • Arrangörer utan hinder - ett projekt av, med och för personer med funktionsvariationer

    Personer med olika funktionsvariationer ska inom projektets ramar arrangera egna kulturevent, synliggöra projektets resultat bland annat i form av…

  • Hälsa - ett steg i taget

    Det här projektet handlar om hälsopromotion (främjande av hälsa) för personer med multipla extremitetsskador.

  • Teaterprojektet Det funkar

    Teaterprojektet Det funkar är ett Arvsfondsprojekt, ägare Kulturens bildningsverksamhet, samarbetspartner Amatörteaterns riksförbund. Ett…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.