Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Med öra för orkester - ett projekt av, med och för personer med hörselskada

Projektet drivs av: Sveriges Orkesterförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge personer inom ideell orkesterverksamhet som drabbats av hörselskador möjlighet att själva beskriva sina erfarenheter samt stärka sina möjligheter att hantera och förbättra sin situation.

Projektet Med öra för orkester ska ge personer inom ideell orkesterverksamhet som drabbats av hörselskador möjlighet att själva beskriva sina erfarenheter samt stärka sina möjligheter att hantera och förbättra sin situation. Projektet ska även söka ny kunskap på området samt arbeta förebyggande för att förhindra att fler förvärvar hörselskador i samband med musikutövande. Utifrån den kunskap som projektet tar fram kommer det att tillhandahålla råd och tips samt producera ett digitalt, interaktivt studiematerial samt en app för ljudmätning i orkestermiljö. Vidare genomför projektet en rad workshoppar, utbildningar av ljudskyddsombud och informationskampanjer. Utöver musiker med hörselrelaterad funktionsnedsättning som är aktiva inom det ideella orkesterlivet arbetar projektet även för att sprida kunskap till musiklärare och elever vid landets samtliga grund-, gymnasie-, musik- och kulturskolor, folkhögskolor och högre musikutbildningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Solna
Sidan uppdaterades 2020-06-02.