Till innehållet

MegaMind - ett nytt science center för alla i Stockholm

Projektet drevs av: Stiftelsen Tekniska museet

Beskrivning av projektet

Utan människor som ställts inför problem och kläckt idéer skulle vi varken ha mobiltelefoner, Minecraft eller mikroskop. Vår Science Center-utställning visar både hur idéer blir till och hur du kan träna din hjärna att bli ännu påhittigare.

Syftet är att skapa ett science center för framtidens kunskapsbehov, där kreativitet, innovationsförmåga och ett entreprenöriellt förhållningssätt står i centrum när barn och unga möter teknik och naturvetenskap.Ledord är 100% Tillsammans, 100% För alla, 100% Service.

Övergripande mål Det nya science centret ska bidra till: - att göra Tekniska museet till alla små geniers favoritställe, - att Tekniska museet ses som ett av de mest kreativa tekniska museerna i Europa, - att museet når målet 500 000 besökare per år Effektmål: - öka lusten och intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och unga - öka barn och ungas tekniska självförtroende - vidga teknikbegreppet - vara ett pedagogiskt stöd och komplement till skolan Primär målgrupp är barn i åldern 3-12 år, sekundär målgrupp ungdomar 13-19 år, samt skolan.

I arbetet med ett science center för alla vill vi veta vilka upplevelser barn och unga med särskilda behov önskar. Barnen ska agera rådgivare och medproducenter i en särskilt utformad och demokratisk co-creation (samskapande) process, tillsammans med konstnärer, scenografer, arkitekter, pedagoger och interaktions-designers. Vi vill med hjälp av nya tekniska lösningar möjliggöra likvärdiga upplevelser och interaktion. Målgrupper och antal deltagare Tekniska museet har arrangerat ett 20-tal co-creation möten med specialpedagoger, barnfamiljer, förskolebarn och skolelever och lärare. Stort fokus har lagts på att testa och diskutera med barn med särskilda förutsättningar.” Som stöd och kvalitetssäkring i tillgänglighetsarbetet har vi arbetat löpande med en referensgrupp med representanter från: - Synskadades Riksförbund (SRF) - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) - Riksförbundet för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) - Center för kommunikativt och kognitivt stöd (Habilitering och hälsa) - STIL, personlig assistans och politisk påverkan - Peritos AB Ungdomsrekrytering - Centrum för Forskning om Funktionshinder, Uppsala Universitet

Tillsammans med bl a Hjärnfonden, intresseorganisationerna Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Stockholms län, FUB Stockholm – För barn och unga med utvecklingsstörning och Synskadades Riksförbund, ska projektet med nyskapande tekniska lösningar funktionsutveckla interaktiva upplevelser som svarar mot höga krav på fysisk, sensorisk och kognitiv tillgänglighet. Arbetet sker i team av konstnärer, interaktionsdesigners, tillgänglighetsexperter, landskapsarkitekter, pedagoger och barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Allmänna arvsfonden bidrar till att utveckla fyra installationer: Sinnesrummet, Hissupplevelse mot framtiden, Hinderbana för alla sinnen och Kaosmaskinen. Allmänna arvsfonden har också beviljat bidrag till att skapa fyra pedagogiska program för elever med särskilda behov samt utbildning i bemötande för museets personal.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.