Till innehållet

Megaviktiga

Projektet drevs av: Kungsportens Friskvård

Beskrivning av projektet

"Mega Viktiga" med syfte att skapa mötesplatser för ungdomar med någon form av funktionsnedsättning samt erbjuda stöd för vårdnadshavare. Ungdomarna är mellan 13-20 år. Dansgrupper, kill- och tjejgrupper och gymträning är det som dominerar utbudet.

Projektet "Mega Viktiga" arbetar för att främsja en god psykisk och fysisk hälsa hos ungdomar med funktionsnedsättning genom att ge dem tillgång till mötesplatser som leder till: en ökad (fysisk) aktivitet och personutveckling. En av projektets framgångsfaktorer är att det erbjuder stöd för vårdnadshavare. Aktiviteter för målgruppen startades upp i januari 2015. Delaktighet är ett viktigt för ord för projektet så därför har målgruppen fått vara med och önska aktiviteter. Främst består utbudet av dansgrupper, kill- och tjejgrupper samt gymträning. Vid varje sammankomst läggs fokus på att stärka den egna självbilden samt känslan av att tillhöra en grupp- att vara del av ett sammanhang. I "Mega viktiga" arbetas det mycket med förebilder- unga som leder unga. Insatser för vårdnadshavare görs för att stärka dem i deras föräldraroll.

Projektets övergripande mål är att skapa mötesplatser som verkar främjande för den psykisa och fysiska hälsan hos ungdomar med en funktionsnedsättning. Deltagarna ska vara i åldern 13-20 år och de ska vara bosatta i Jönköpingskommun. Främjandet av den goda psykiska och fysiska hälsan ska ske genom att ge deltagarna ökad tillgång till fysisk aktivitet, skapande aktiviteter och gruppsamtal med möjlighet att få komma tilltals. Unikt för projektet är målet att ge deltagarna tillgång till förebilder i samma ålder och en liknande livssituation. Deltagarna i projektet blir automatiskt medlemmar i "Club Mega", medlemsskapet är kostnadsfritt och syftar till att ge en ökad känsla av samhörighet. När det gäller vårdnadsshavare har projektet som mål att erbjuda mötesplatser också till dem.

Projektet kommer framför allt att leva kvar i en bättre hälsa både psykiskt och fysiskt hos dem som blivit berörda av projektets insatser. Under tiden projektet är igång förs ett målinriktat arbete att göra verksamheten permanent. Projekets hemsida och blogg innehåller samlade erfarenheter som kommer finnas kvar efter projekttidens slut. 

Innan projektansökan skickades in till Allmänna Arvsfonden genomfördes ett pilotprojekt för att bygga upp ett kontaktnät ur målgruppen men också ett kontaktnät av samverkanspartners. I pilotprojektet besvarades en del frågor kring metodik och arbetssätt. Deltagande ungdomar i pilotprojektet fick tycka till kring önskvärda aktiviteter. Deras önskemål fanns med i projektansökan till Allmänna Arvsfonden. Deltagarnas delaktighet har således varit central redan innan projektet blev verklighet. Idag har deltagarna stor möjlighet att påverka innehållet i aktiviterna. Vi har bland annat en tjej ur målgruppen som gör praktik i projektet och hon är med och bestämmer vad som ska göras och inte göras på projektets aktiviteter. De flesta insatser som görs i projektet görs utifrån önskemål från de som deltar. Med jämna mellanrum utförs utvärderingar av gjorda insatser som också ger en bild av hur deltagarna upplever projektet.

Tjejgruppen "Mega girl" och killgruppen "Mega boy" är samverkans insatser där projektet sammarbetar med en närliggande gymnasiesärskola. Eleverna deltar i projektet på skoltid. I övrigt sker rekryteringen av nya deltagare till projektet via skolhälsovården och barnhabiliteringen. Projektet finns med i nätverk sammankallade av Jönköpings fritidsförvaltning som utformats för att ge ungdomar med en funktionsnedsättning möjlighet till en mer aktiv fritid.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Huskvarna

Liknande projekt

  • Smeden

    Projektet ska erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter, stärka ungdomars engagemang och öka integrationen mellan ungdomar med olika etnisk…

  • Skoldagar om naturbruk

    Projektet syftar till att skapa en djupare förståelse och kunskap om hur skog och mat produceras för målgruppen barn i årskurs 4-6.

  • Nybyggnation av funktionsliftar på fastigheten Huskvarna 4:6 i Jönköpings kommun

    Projektets syfte är att möjliggöra för ungdomar och äldre med funktionsnedsättning att ta del av båtliv, sport och friluftsliv. Detta ska man göra…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.