Till innehållet

Mellan två världar

Projektet drivs av: Riksförbundet DHB

Beskrivning av projektet

Barn och unga som är i behov av hörhjälpmedel som hörapparat eller cochlea implantat kan trots sina hjälpmedel ändå uppleva att de inte hör tillräckligt bra för att känna sig trygga i en hörande miljö.

Projektet, som är nationellt, vänder sig i första hand till barn och ungdomar mellan 12 – 25 år som har en hörselskada men även till anhöriga och de yrkesprofessioner som möter målgruppen i skolan, på fritiden och inom vården, framför allt audionomer.

Projektet syftar till att stärka barnen och ungdomarnas självkänsla med hjälp av bland annat gruppsamtal och stimulera ömsesidigt lärande. Diskussionerna och de enskildas livserfarenheter som bland annat handlar om hur var och en har löst uppkomna svårigheter i olika situationer ska sedan sammanställas och presenteras i bland annat broschyrer, kortare filmer och filmade föreläsningar. De ur målgruppen som vill och är intresserade kommer att erbjudas utbildning i presentationsteknik och hur man lägger upp och håller i föreläsningar.

Efter projekttiden ska projektets resultat och material finnas tillgängligt på förbundets hemsida och på Youtube.

Beviljat belopp

6 452 679 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

6 452 679 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Teckenspråk för döva 1-2

    Syftet med projektet är att ta fram ett läromedel för målgruppen döva elever, både för studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar på…

  • Matematik - på teckenspråk

    Projektet ska ta fram ett digitalt läromedel för döva och hörselskadade gymnasieelever i skolämnet matematik.

  • Engelska på fickan

    Projektet ska skapa en produkt som ger döva kunskaper i engelska och ASL, och som motsvarar Skolverkets krav Engelska för döva.

Sidan uppdaterades 2021-11-10.