Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Mellan två världar

Projektet drivs av: Riksförbundet DHB

Beskrivning av projektet

Barn och unga som är i behov av hörhjälpmedel som hörapparat eller cochlea implantat kan trots sina hjälpmedel ändå uppleva att de inte hör tillräckligt bra för att känna sig trygga i en hörande miljö.

Projektet, som är nationellt, vänder sig i första hand till barn och ungdomar mellan 12 – 25 år som har en hörselskada men även till anhöriga och de yrkesprofessioner som möter målgruppen i skolan, på fritiden och inom vården, framför allt audionomer.

Projektet syftar till att stärka barnen och ungdomarnas självkänsla med hjälp av bland annat gruppsamtal och stimulera ömsesidigt lärande. Diskussionerna och de enskildas livserfarenheter som bland annat handlar om hur var och en har löst uppkomna svårigheter i olika situationer ska sedan sammanställas och presenteras i bland annat broschyrer, kortare filmer och filmade föreläsningar. De ur målgruppen som vill och är intresserade kommer att erbjudas utbildning i presentationsteknik och hur man lägger upp och håller i föreläsningar.

Efter projekttiden ska projektets resultat och material finnas tillgängligt på förbundets hemsida och på Youtube.

Beviljat belopp

6 452 679 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

6 452 679 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Örebro
Sidan uppdaterades 2021-11-10.