Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Mentors Utveckling Med Integrerad Kulturverksamhet - MUMIK

Projektet drivs av: Kulturskolan i Rimbo, ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att alla oavsett funktionsvariationer ska ges möjlighet att aktivt delta i, och utvecklas inom olika kulturaktiviteter.

Målet är att möta den stora efterfrågan på medverkan inom dans, sång, musik och teater, genom att varaktigt bredda utbudet inom daglig verksamhet. Deltagare inkluderas i alla stadier, som mentorer och genom att ges inflytande, både kring verksamheten och den musikal som planeras. Målgruppen är i huvudsak unga personer som har en LSS-insats/daglig verksamhet inom kommunen samt elever i Kulturskolan. Kulturskolan i Rimbo, IF Roslagen SOL (Special Olympics) och Vårdbolaget Tiohundra ska med hjälp av Rimbo Kulturscen som mötesplats, arbeta fram en musikal. Samarbetet med Kulturskolans elever från olika grupper - orkestrar, solister, teknik mm- innebär nya kontaktytor för alla som deltar. Här ges möjlighet att ingå i ett sammanhang styrt av intresse snarare än grupptillhörighet beroende på funktionsvariation.

Efter projekttidens slut övergår verksamheten till en ordinarie daglig verksamhet i Tiohundra regi och en ny grupp mentorer från IF Roslagen SOL har utbildats och stöttar både gamla och nya deltagare. Daglig verksamhet kommer att använda Kulturscenen under vissa dagar och tider.

Beviljat belopp

1 921 554 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

1 921 554 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Rimbo
Sidan uppdaterades 2021-10-06.