Till innehållet

Mentors Utveckling Med Integrerad Kulturverksamhet - MUMIK

Projektet drivs av: Kulturskolan i Rimbo, ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att alla oavsett funktionsvariationer ska ges möjlighet att aktivt delta i, och utvecklas inom olika kulturaktiviteter.

Målet är att möta den stora efterfrågan på medverkan inom dans, sång, musik och teater, genom att varaktigt bredda utbudet inom daglig verksamhet. Deltagare inkluderas i alla stadier, som mentorer och genom att ges inflytande, både kring verksamheten och den musikal som planeras. Målgruppen är i huvudsak unga personer som har en LSS-insats/daglig verksamhet inom kommunen samt elever i Kulturskolan. Kulturskolan i Rimbo, IF Roslagen SOL (Special Olympics) och Vårdbolaget Tiohundra ska med hjälp av Rimbo Kulturscen som mötesplats, arbeta fram en musikal. Samarbetet med Kulturskolans elever från olika grupper - orkestrar, solister, teknik mm- innebär nya kontaktytor för alla som deltar. Här ges möjlighet att ingå i ett sammanhang styrt av intresse snarare än grupptillhörighet beroende på funktionsvariation.

Efter projekttidens slut övergår verksamheten till en ordinarie daglig verksamhet i Tiohundra regi och en ny grupp mentorer från IF Roslagen SOL har utbildats och stöttar både gamla och nya deltagare. Daglig verksamhet kommer att använda Kulturscenen under vissa dagar och tider.

Beviljat belopp

5 785 377 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Beviljat belopp

5 785 377 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutas i oktober 2024.

Kontakt

Ort
Rimbo

Liknande projekt

  • Anläggande av konstgräsplan på fastigheten Riala-Bergby 1:19

    Syftet med projektet är att förlänga fotbollssäsongen och skapa möjligheter för barn och ungdomar att utvecklas inom fotbollen genom att anlägga en…

  • Alla kan yoga

    Projekets syfte är att förbättra fysisk och psykisk hälsa för personer med intellektuella funktionsvariationer.

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

Sidan uppdaterades 2022-03-21.