Till innehållet

Mentorsprojektet vid GDT

Projektet drivs av: Gottsunda Dans & Teater

Beskrivning av projektet

I projektet ska Gottsunda Dans och Teaters manliga skådespelare och dansare bli personliga mentorer för unga killar som löpt stor risk att bli kriminella. De unga killarna har också erbjudits delaktighet i konstnärliga processer inom teatern.

Gottsunda Dans och Teater sökte 2010 medel för ett treårigt projekt där bl.a. 

Gottsunda Dans och Teaters manliga skådespelare/dansare skulle bli mentorer för unga killar som löpte stor risk att bli kriminella. De unga killarna har fått var sin personlig mentor och erbjuds också delaktighet i konstnärliga processer på olika sätt inom teatern samt möjlighet att se föreställningar, träffa artister mm. 

Teatern skulle få en fast kärna av dansare/skådespelare vilket skulle ge större närvaro i området och ökad konstnärlig produktion. För att ändra dynamiken i centrum kvällstid och öka närvaron av vuxna (teaterpublik) ämnade vi också öka vårt utbud av offentliga föreställningar för vuxna och barn/ungdomar som spelar på kvällar och helger.

Målet med mentorskapet var att ge 4 unga killar en nära kontakt med en vuxen som de kunde få förtroende för och som också kunde bli en positiv förebild. Vårt yttersta mål var att inspirera dessa ungdomar att välja en annan väg i livet än den destruktiva eller kriminella. 

Målet med delaktigheten i teaterns arbete var att ge ungdomarna ökad självkänsla, öka deras uttrycks- och samarbetsförmåga samt att ge dem en tilltro till och ökad förståelse för samhälleliga strukturer och demokratiska funktioner, t.ex. allas möjlighet att bli sedda och hörda och att man faktiskt kan påverka sin omgivning och vara delaktig i ett offentligt samtal. 

 

De flesta av mentorsrelationerna fortsätter nu fristående från Othelloprojektet. Tre av killarna har visat ett starkt intresse för att själva bli mentorer, och vi funderar nu över formerna för detta och hur det skulle kunna fungera på bästa sätt. Den yngre gruppen erbjuds att medverka i höstens amatörproduktion Flugornas Herre. Föreställningen tar upp frågor om ledarskap och utanförskap. Till hösten kommer några nya ungdomar att erbjudas egna mentorer, då somliga av våra nuvarande adepter försvinner till utbildningar o.dyl. Som ett led i strategin att lära känna många av Gottsundas ungdomar kommer hela Gottsundaskolan att engageras i ett projekt kring Strindbergs Stora Landsvägen, där eleverna uppmuntras att berätta sina egna och sina föräldrars historia. Berättelser som sedan ska inlemmas i pjäsen. De kommer att träffa regissör, scenograf, koreograf och mentorer. En del ungdomar kommer också att medverka i pjäsen vars premiär är planerad till januari 2012.

Från början avsåg vi att ta in fyra killar till projektet och de skulle få varsin manlig förebild i de fyra dansare och skådespelare vi anställde för ändamålet. Under tiden har dock projektet antagit nya former och eftersom vi nu jobbar på flera nivåer parallellt så har fler ungdomar liksom personer på teatern involverats, även kvinnor. 14 ungdomar, varav 13 killar och 1 tjej, har deltagit i projektet med en individuell mentor. 9 är idag engagerade med individuella mentorer. 34 skolungdomar, killar och tjejer, samt deras lärare är engagerade i projekt i grupp med mentorerna. 9 vuxna på teatern har varit engagerade som mentorer. Idag är 8 vuxna på teatern mentorer. De har varit delaktiga i repetitioner, workshops, samtal, diskussioner, manusarbete och föreställningar på teatern (Othello, Föreställningar om kroppen m.m.) De har besökt och gett feed-back på professionella föreställningar (Vilse, I nöd och lust, Genom andras ögon). I de individuella mentorsrelationerna är de delaktiga i träffarna och i planeringen av dem. De har också tagit initiativ till att vi ska ses alla mentorsparen tillsammans.


 • Gottsundaskolan
 • Fritidsgården
 • Socialtjänsten, råd och stöd
 • Krami
 • Ungdomscentrum
 • Valsätraskolan
 • UVEN-gymnasiet
Våra medfinansiärer, framförallt kommunen, är ju väldigt positiva till projektet - i ord. Däremot har det varit knöligt att få fram pengar när det verkligen gäller. Det har tagit mycket tid. Vi har också valt att se på andra möjligheter till finansiering: Skapande skola- projekt, Kultur i Länet har gett bidrag för vår ensemble och förhoppningsvis även framöver. Försäljning av föreställningar i länet och landet, samarbeten och sponsring, t ex Ukfab (Uppsala Kommuns fastighets AB)

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

 • Aktiva studenter

  Aktiva studenter erbjuder fysiskt inaktiva studenter att delta i kom-igång-grupper. Till 100 platser fanns över 300 sökande studenter första året.…

 • Drakprojektet

  Drakprojektet är ett digitalt kultur- och folkbildningsprojekt som riktar sig till unga och unga vuxna med social fobi.

 • Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

  Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition.…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.