Till innehållet

Mer än överlevare

Projektet drivs av: Stiftelsen ChildX

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att stärka unga vuxna som utsatts för sexuella övergrepp. Genom att målgruppen får en röst ska de i sin tur bidra till att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Tillsammans med målgruppen ska det tas fram metoder och utbildningsmaterial riktat till både ideella och offentliga verksamheter som arbetar inom området. Förutom att metoden kommer att implementeras av de verksamheter som är med och tar fram utbildningsmaterialet så kommer webbutbildningen att finnas tillgänglig för alla som vill använda den och den målgrupp som är en del av projektet kommer att uppmuntras att fortsätta engagera sig.

Beviljat belopp

7 493 100 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

7 493 100 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-05-02.