Till innehållet

Merit-projektet

Projektet drevs av: Europeiskt Teckenspråkscenter

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa ett webbaserat individanpassat undervisningsmaterial på teckenspråk för att underlätta för elever med språkstörning att tillgodogöra sig meritpoäng i kursen Teckenspråk för hörande inom ämnet Moderna språk.

Har man en språknedsättning kan det bli svårt att lära sig Teckenspråk om materialet som används är baserat på det svenska språket. Här behöver du egentligen inte alls kunna läsa och skriva för att tillägna dig teckenspråket. Materialet har en visuell bas i alla övningar. Där ord förekommer finns också en bild som illustrerar ordet.

Idag kan elever i alla skolformer önska få läsa teckenspråk som individuellt val eller modernt språk i den mån skolan kan erbjuda kursen. Däremot finns mycket begränsat med undervisningsmaterial till kursen. Här vill vi skapa ett heltäckande material för kursen teckenspråk för hörande steg 1-3 som dessutom är anpassat så att även elever med någon form av språkstörning ska kunna tillgodogöra sig det innehåll som dessa steg innehåller. Målet är att ge alla elever samma möjlighet att nå steg 3 som i sin tur ger meritpoäng. Materialet ska kunna användas även på skolor där teckenspråkskunnig personal saknas.

Efter projektslut kommer materialet att förvaltas av Europeiskt teckenspråkscenter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • IT-Guide Sweden

    Projektet ska skapa ett nationellt nätverk och organisation för It-guider i landet.

  • Världens mentor

    För ungdomar som nyligen kommit till Sverige kan det vara svårt att ta sig in i samhället. I projektet Världens mentor har runt 60 ungdomar i Örebro…

  • Filmbron

    Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.