Till innehållet

Metodutveckling av terapeutisk behandling i arbetet med barn och familjer med hiv

Projektet drivs av: Noaks Ark Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektet stärka föräldrar med hivpositiva barn och barn till hivpositiva föräldrar genom utbildning och stöd till familjerna.

Projektet syftar till att familjerna ska få ökad teoretisk och praktisk kunskap i anknytningsteori och hur man konkret möter barnens känslomässiga behov. Metoder kommer att utvecklas i samarbete med externa psykologer och legitimerade psykoterapeuter med specialkompetens inom området. Målgruppen för projektet är familjer där någon eller fler bär på hivinfektion.

Projektet ska genom utbildning och stöd stärka föräldrarna med hivpositiva barn och barn till hivpositiva föräldrar.

Projektet ska bedrivas i samarbete med Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå Universitet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Qrut

    Ett aktivt föräldrastöd utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild deltagare har. Stöd i möten med myndigheter, stöd vid umgänge, stöd…

  • Regnbågsfamiljer i väntan

    Projektet ska erbjuda hbtq-personer stöd och trygga sammanhang under graviditet och den första tiden som föräldrar.

  • Romaniteams

    Projektet syftade till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.