Till innehållet

Midnight Light

Projektet drivs av: Vilhelmina Folkets hus förening u.p.a.

Beskrivning av projektet

Projektets syfte och mål är att tillsammans med ungdomar, 13 - 25 år, ta fram en modell för hur unga i glesbygd kan engageras och aktiveras att själva leda olika workshops, utbildningar och andra arbetsuppgifter kring events.

Ambitionen är att en kulturförening bildas och drivs av ungdomarna i projektet. Projektet ska ge ungdomarna färdigheter och kunskaper som de i sin tur kan föra vidare till andra – i både organiserad/planerad form samt mer spontan form. Projektet ska i förlängningen nå ut till unga som inte är aktiva i någon fritidsaktivitet och som är i riskzon för att hamna i utanförskap och/eller missbruk.

Den modell som tas fram kommer att spridas till andra glesbygdskommuner.

Beviljat belopp

2 990 293 kronor

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i februari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

2 990 293 kronor

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i februari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Vilhelmina

Liknande projekt

  • Eco Loco

    Projektet genomförs på 2047 Science Center i Borlänge och ska utveckla, tillämpa och sprida ett digitalt pedagogiskt verktyg i vilket unga människor…

  • FREDSAKADEMIN

    Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

  • Förbjuden Musik

    Teskedsorden vill genom musik skapa förståelse för vikten av demokrati och mänskliga rättigheter hos unga mellan 13 och 19 år.  

Sidan uppdaterades 2021-10-04.