Till innehållet

Miljöambassadör i Malmö

Projektet drivs av: Allas lika värde föreningen

Beskrivning av projektet

Inom projektet vill deltagande organisationer tillsammans med ungdomar utveckla nya former för engagemang i miljöfrågor både i sitt närområde och samhället i stort.

Målgruppen för projektet är ungdomar i åldern 16–25 år i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö med fokus på stadsdelen Rosengård. Målet är att utbilda miljöambassadörer, förbättra närmiljön, skapa nätverk och bidra till integration. Inom projektet ska miljöambassadörer sprida kunskap samt öka grannsamverkan genom föreläsningar, workshops och event. Deltagarna ska under projektet skapa en miljöplan för sitt område. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Sensus studieförbund, Santa Maria folkhögskola samt lokala fastighetsbolag.

Efter projektet ska föreningen fortsätta med verksamheten med att utbilda miljöambassadörer, och genomföra aktiviteter för att sprida samverkan och kunskap kring miljöfrågor i samarbete med lokala aktörer.

Beviljat belopp

3 645 809 kronor

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

3 645 809 kronor

Projektets tidstatus

34%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Prata projekt

    Prata projekt syftar till att ge målgruppen unga 12 - 25 år utökade och muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer för att på så vis få…

  • Tamam Luna

    Syftet med projektet är att ungdomar som identifierar sig som HBTQ+ och icke-vita ska få en bättre psykisk hälsa, tillgång till trygga möten, ett…

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

Sidan uppdaterades 2023-03-08.