Till innehållet

Miljöambassadör i Malmö

Projektet drivs av: Allas lika värde föreningen

Beskrivning av projektet

Inom projektet vill deltagande organisationer tillsammans med ungdomar utveckla nya former för engagemang i miljöfrågor både i sitt närområde och samhället i stort.

Målgruppen för projektet är ungdomar i åldern 16–25 år i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö med fokus på stadsdelen Rosengård. Målet är att utbilda miljöambassadörer, förbättra närmiljön, skapa nätverk och bidra till integration. Inom projektet ska miljöambassadörer sprida kunskap samt öka grannsamverkan genom föreläsningar, workshops och event. Deltagarna ska under projektet skapa en miljöplan för sitt område. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Sensus studieförbund, Santa Maria folkhögskola samt lokala fastighetsbolag.

Efter projektet ska föreningen fortsätta med verksamheten med att utbilda miljöambassadörer, och genomföra aktiviteter för att sprida samverkan och kunskap kring miljöfrågor i samarbete med lokala aktörer.

Beviljat belopp

3 645 809 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

3 645 809 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Barns och ungas rätt till begravningsplatsen - En levande plats för kunskap, inflytande & demokrati

    Projektet ska utveckla en metod genom vilken barn och unga får upptäcka och lära sig mer om begravningsplatser och begravningstraditioner.

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

Sidan uppdaterades 2023-03-08.