Till innehållet

Miljöjägarna

Projektet drivs av: Naturfilmarna

Beskrivning av projektet

Projektet planerar ett upplägg där unga filmare möter forskare, fiskare, jordbrukare och människor som arbetar med olika miljöprojekt för att både lära sig själva men också utforska teman för sina filmer.

Tanken är att filmarna skall kopplas samman med erfarna äldre personer med stor kunskap om miljö och natur. Filmberättelserna kan ta upp miljöfrågor i det som är nära men också i stora frågor.

I projektet upptäcks nya vägar för att nå ut med budskap i miljö och hållbarhetsfrågor. Detta skall göras i samarbete med bland annat flera svenska universitet, miljöstationer/projekt, studieförbund, biografer och ”Naturfilmkanalen” där unga filmare får visa filmer, planera debattprogram och visa aktuella nyheter i miljöfrågor.

Projektet tar fram nya utbildningar som ska genomföras på internet. Utbildningen är ett samarbete med Medborgarskolan och kommer att kunna användas av enskilda eller grupper för framtida filmproduktioner.

Beviljat belopp

8 860 910 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Beviljat belopp

8 860 910 kronor

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Kontakt

Ort
Vedum

Liknande projekt

  • Barns och ungas rätt till begravningsplatsen - En levande plats för kunskap, inflytande & demokrati

    Projektet ska utveckla en metod genom vilken barn och unga får upptäcka och lära sig mer om begravningsplatser och begravningstraditioner.

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

Sidan uppdaterades 2020-06-08.