Till innehållet

Miljöjägarna

Projektet drivs av: Naturfilmarna

Beskrivning av projektet

Projektet planerar ett upplägg där unga filmare möter forskare, fiskare, jordbrukare och människor som arbetar med olika miljöprojekt för att både lära sig själva men också utforska teman för sina filmer.

Tanken är att filmarna skall kopplas samman med erfarna äldre personer med stor kunskap om miljö och natur. Filmberättelserna kan ta upp miljöfrågor i det som är nära men också i stora frågor.

I projektet upptäcks nya vägar för att nå ut med budskap i miljö och hållbarhetsfrågor. Detta skall göras i samarbete med bland annat flera svenska universitet, miljöstationer/projekt, studieförbund, biografer och ”Naturfilmkanalen” där unga filmare får visa filmer, planera debattprogram och visa aktuella nyheter i miljöfrågor.

Projektet tar fram nya utbildningar som ska genomföras på internet. Utbildningen är ett samarbete med Medborgarskolan och kommer att kunna användas av enskilda eller grupper för framtida filmproduktioner.

Efter projektet

Projektet ledde till att ungdomar, men även äldre över 65 år, har fått inspiration att fortsätta sitt arbete med att producera film om miljön i Sverige. Filmerna har visats offentligt och lagts ut på www.safarisverige.nu.

Projektet har genomfört workshops, läger och längre utbildningar och utvecklat webbsidan där filmare ur målgruppen även i fortsättningen kommer att kunna lägga upp sina filmer. Man har också producerat en app med filmer, quizfrågor och annan information med film och natur.

Verksamheten lever vidare genom de kurser och den digitala plattform som föreningen har utvecklat inom ramen för projektet. Dessa kommer att fortsätta i Naturfilmarnas regi och genom de medverkande studieförbunden och föreningar som var aktiva i projektet.

Beviljat belopp

8 860 910 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i augusti 2023.

Beviljat belopp

8 860 910 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i augusti 2023.

Kontakt

Liknande projekt

  • Folkbildningsfältare

    Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

  • FRAMBO - Innovationer för framtidens boende - Hållbarhet och delaktighet

    Projektets syfte är att skapa en metod och fysisk arena för kreativ skaparglädje och meningsfullhet för unga och personer med funktionsnedsättning,…

  • Future Minds (fd Goalkeepers Academy)

    Om mindre än 10 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna…

Sidan uppdaterades 2023-11-25.