Till innehållet

Miljövänlig syntolkning på distans

Projektet drivs av: Syntolkning Nu i Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka tillgängligheten till scenkonst genom att utveckla metoder för livesyntolkning på distans.

I första hand vänder man sig till personer med nedsatt syn, men även personer med andra funktionsnedsättningar, exempelvis dyslexi, kommer att ingå i projektet. Möjligheten till livesyntolkad teater ser väldigt olika ut över landet och är idag i stor utsträckning beroende av faktorer som var man bor och vilken möjlighet man har att besöka ett specifikt föreställningstillfälle. Genom projektet utvecklas en miljövänlig och kostnadseffektiv modell där tolken sitter på en helt annan ort än den där föreställningen spelas och där besökaren med funktionsnedsättning finns.

Efter tre år fortsätter projektet inom ramen för föreningens verksamhet. Utifrån det studiematerial som tas fram kommer utbildningar fortsatt att erbjudas för exempelvis arrangörer och syntolkar. De tekniska lösningar och paket som utvecklas i projektet blir fritt tillgängliga för alla aktörer inom området.

 

Beviljat belopp

2 896 441 kronor

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i april 2024.

Beviljat belopp

2 896 441 kronor

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i april 2024.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-08-14.