Till innehållet

Miljövänlig livesyntolkning på distans

Projektet drevs av: Syntolkning Nu i Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka tillgängligheten till scenkonst genom att utveckla metoder för livesyntolkning på distans.

I första hand vänder man sig till personer med nedsatt syn, men även personer med andra funktionsnedsättningar, exempelvis dyslexi, kommer att ingå i projektet. Möjligheten till livesyntolkad teater ser väldigt olika ut över landet och är idag i stor utsträckning beroende av faktorer som var man bor och vilken möjlighet man har att besöka ett specifikt föreställningstillfälle. Genom projektet utvecklas en miljövänlig och kostnadseffektiv modell där tolken sitter på en helt annan ort än den där föreställningen spelas och där besökaren med funktionsnedsättning finns.

Efter tre år fortsätter projektet inom ramen för föreningens verksamhet. Utifrån det studiematerial som tas fram kommer utbildningar fortsatt att erbjudas för exempelvis arrangörer och syntolkar. De tekniska lösningar och paket som utvecklas i projektet blir fritt tillgängliga för alla aktörer inom området.

Efter projektet

Projektet har på grund av försening och avbrytande i förtid inte uppnått målen fullt ut, men en modell har etablerats där syntolken via mobilt bredband och en kamera kan koppla upp sig och leverera tjänster. Den app för smartphone som var avsedd för att förenkla för mottagaren av tolkningen har dock inte färdigställts.

Projektets verksamhet lever inte vidare i någon större utsträckning eftersom det avbröts i förtid utan att målen hunnit uppnås. Den kunskap och de erfarenheter som samlats i projektet kan dock komma att vara viktiga i framtida utvecklingsprojekt.

Föreningen fortsätter med sin ordinarie syntolkningsverksamhet.

Beviljat belopp

2 896 441 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Beviljat belopp

2 896 441 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Kunskapsportföljen

    Projektet ska tillsammans med målgruppen skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj där de snabbt och smidigt…

  • Cyberhjärta

    Projektet använder ny teknik som till exempel dataspel, appar, smart walls och virtual reality system för att locka personer med…

  • Läslust - hela livet!

    Projektet ska kompetensutbilda Studieförbundet Vuxenskolans högläsare i Kalmar som efter genomgången utbildning kan erbjuda personer med demens och…

Sidan uppdaterades 2024-03-04.