Till innehållet

Miljövänlig syntolkning på distans

Projektet drivs av: Syntolkning Nu i Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka tillgängligheten till scenkonst genom att utveckla metoder för livesyntolkning på distans.

I första hand vänder man sig till personer med nedsatt syn, men även personer med andra funktionsnedsättningar, exempelvis dyslexi, kommer att ingå i projektet. Möjligheten till livesyntolkad teater ser väldigt olika ut över landet och är idag i stor utsträckning beroende av faktorer som var man bor och vilken möjlighet man har att besöka ett specifikt föreställningstillfälle. Genom projektet utvecklas en miljövänlig och kostnadseffektiv modell där tolken sitter på en helt annan ort än den där föreställningen spelas och där besökaren med funktionsnedsättning finns.

Efter tre år fortsätter projektet inom ramen för föreningens verksamhet. Utifrån det studiematerial som tas fram kommer utbildningar fortsatt att erbjudas för exempelvis arrangörer och syntolkar. De tekniska lösningar och paket som utvecklas i projektet blir fritt tillgängliga för alla aktörer inom området.

 

Beviljat belopp

2 896 441 kronor

Projektets tidstatus

83%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

2 896 441 kronor

Projektets tidstatus

83%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Kunskapsportföljen

    Projektet ska tillsammans med målgruppen skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj där de snabbt och smidigt…

  • DigiDöv - digital guide för äldre döva

    Sveriges Dövas Riksförbund ska tillsammans med överenskomna samarbetsorganisationer öka äldre dövas digitala kunskaper genom att utbilda yngre döva…

  • DigiSen – senior digital delaktighet

    Projektet vänder sig till äldre personer, särskilt äldre med funktionsnedsättningar och sjukdomar som kan försvåra användandet av internet, smarta…

Sidan uppdaterades 2021-03-12.