Till innehållet

Miljöverkstan - ett hållbarhetsprojekt

Projektet drevs av: Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Beskrivning av projektet

Miljöverkstans mål är att väcka och stärka barns och ungdomars känsla och engagemang för hållbarhet. Vi ser naturen som en fantastisk plattform för dem att själva kunna utforska och formulera social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Hur ser vägen framåt ut? Hur väcker man ett genuint intresse för hållbar utveckling hos barn och unga utan att belasta dem med hopplöshet och rädsla? Det ”Miljöverkstan- ett hållbarhetsprojekt” vill fokusera på är processen som uppstår när barn och ungdomar själva utforskar vad hållbarhet är. De ska arbeta både med sig själva och den yttre världen; möta goda exempel, utveckla ett ansvar för en plats och varandra och gestalta sina upptäckter och upplevelser. Miljöverkstan kommer att präglas av barn och ungdomars egna reflektioner kring omtanke, ansvar och respekt. Sydöstra Stockholm har cirka 44000 invånare. Vårt mål är att mer än 40% av dessa vid projektets slut ska veta att vi finns och vad vi gör. Efter tre år ska: ca 500 barn och unga ha utforskat hållbarhetsfrågor i olika delprojekt. 

ca 500 barn och ungdomar skall ha deltagit. En uppförandekodex ska ha utarbetats och är i bruk i Flatenområdet, En metod ska ha utvecklats (respektmetoden) i hur man arbetar med hållbara relationer och ska finnas färdig att använda, metoden och uppförandekodexen kommer att ingå i spelet som används som vårt metodverktyg .En permanent utställningslokal för hållbarhetsfrågor har invigts. Varje år ska en Hållbarhetsfest hållas. Festen ska vara en uppvisning, och ett firande, av hållbara lösningar, Ett dagkollo genomföras i augusti som start skott på årets projekt (25-30 barn 9-13 år, totalt 75-90 barn på tre år), Ett ”Ecoglam Camp” hållas i september som start skott på årets projekt (25-30 barn 14-18 år, totalt 75-90 barn på tre år),

Projektet flyter på bra. De två första årens grupper, förskolebarn, mellanstadiebarn och ungdomsgruppen avslutade sina projekt i maj när utställningen och festen invigdes.Sedan kollot i augusti 2015 har mycket fokus legat på nyanlända ungdomar som ingår i äventyrsgruppen  (ca 55 stycken har varit hos oss under september månad)  och gymnasieelverna i Kärrtorps gymnasium som är med och utvecklar spelet. Rekrytering av barn och ungdomar till Musikalen sker från och med december. Förskolegrupper, öppenverksamhet på söndagar och workshops grupper kommer rulla på under höst och vinter. De resultat vi gemensamt kommer fram till redovisas bl.a genom en domuntenterande utställning, i ett spel och i en musikal. Vi har en fortlöpande dialog med forskare ifrån Stockholm Recilience Centre och är med i deras ARTs forskning som också drar lärdomar av vårt projekt för internationell forskning och för  EU. Vi har fortsatt kontakt med företag, stiftelser och sponsorer.För nuvarande pågår en dialog med Stockhom stad om en större satsning på Flatenområdet, där Miljöverkstan skulle ingå .Miljöverkstan är nu en ideell organisation. Den fortsatta verksamheten är Dagkollo,musikal,spel, hållbarhetsfest och  en utställning samt Respektmetoden. 

Under förarbetet har vi genom möten med barn och unga, kurser, studiebesök, workshops och research kommit fram till att äventyr, magi, pedagogisk konkretion och intellektuella utmaningar är det som fungerar när det gäller att skapa engagemang för hållbarhet hos unga. För att ta fram projektet så involverades parter från flera håll och många av dessa nämns under våra samarbetspartners. Delaktighet är prio i vår verksamhet då det handlar om att tillsammans med barnen utforska vad hållbarhet är och låta deras intressen och frågor styra vad det är vi arbetar med och vilka metoder vi använder oss av. De resultat vi gemensamt kommer fram till redovisas bl.a. genom en hållbarhetsdag samt genom utställningen.

Miljöverkstan är ett samarbetsprojekt och är nu en fristående organisation,en ideell förening. Vi har flera ovärderliga samarbetspartners såsom; Nya Flaten, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Albaeco, Stockholms recilience centre, SHIS. Vi jobbar också med Sensus studieförbund och Skarpnäcks församligen. Utöver dessa har vi också flera bollplank som agerar inspiratörer och rycker in när det behövs. Några av de som kan nämnas är Tommie Lindström (f.d byråschef för sommarbyråns enhet inom stockholms stad), Annika Olsson (journalist med över 20 års erfarenhet), Kaj Török (Futerra sustainability comunications) och Jonas Ewemo (initiativtagare till marknadsplatsen Street och bondens marknad i Uppsala). 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Barns röst - om att lyssna till och lära av unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

    Barns röst-projektet vill göra unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) mer delaktiga i det egna stödet och att inspirera dem att…

  • Lek för livet

    Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap.

  • Naturparkour

    Naturparkour står för glädje, rörelse, spontanitet och prestigelöshet. Friluftsfrämjandet vill öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.