Till innehållet

Min demokrati, min röst!

Projektet drivs av: Scouterna

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att tillsammans med målgruppen forma verktyg för demokratisk påverkan både inom och utanför den egna organisationen.

Målet är att utveckla en samtida kunskaps- och metodplattform för ett aktivt demokratiarbete. Målgruppen är scouter i åldern 12–18 år, men även ungdomar i andra organisationer. Inom projektet ingår en arbetsgrupp med 50 ungdomar som representerar hela landet. De kommer att delta på nationella arbetsgruppsträffar, med utbildning kring demokratiska processer samt forum för utveckling av idéer kring aktiviteter och kommunikationskanaler som ska utforskas inom projektet.

Aktiviteter som ingår i projektet är testgrupper med lokala grupper/scoutkårer, testning av sms-paneler och plattformar för ökad delaktighet, ungdomarnas kampanjer och aktiviteter. Referensgrupper med andra organisationer inom civilsamhället arbetar med kunskapsöverföring och spridning av material.

Efter projektet kommer material och plattformar bli en del av scouternas ordinarie verksamhet med möjlighet att användas av andra organisationer.

Beviljat belopp

8 099 845 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

8 099 845 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Ort
Hägersten

Liknande projekt

  • Prata projekt

    Prata projekt syftar till att ge målgruppen unga 12 - 25 år utökade och muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer för att på så vis få…

  • Tamam Luna

    Syftet med projektet är att ungdomar som identifierar sig som HBTQ+ och icke-vita ska få en bättre psykisk hälsa, tillgång till trygga möten, ett…

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

Sidan uppdaterades 2023-03-08.