Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Min digitala livsplattform Digi-JAG - En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö

Projektet drivs av: Riksförbundet FUB

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet.

Projektet Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Modellen och plattformen ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden. Projektet vänder sig i första hand till personer med måttlig utvecklingsstörning. Pedagoger, anhöriga och andra som möter målgruppen i olika sammanhang är projektets sekundära målgrupp. Efter avslutat projekt finns en förvaltningsorganisation för såväl den pedagogiska modellen som för plattformen. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna bygga ett författarverktyg med vilket målgruppen, stödpersoner, pedagoger med flera, som använder Digi-JAG, enkelt kan skapa applikationer, hjälpfunktioner och material som sedan kan användas av såväl enskilda elever som hela undervisningsgrupper.

Efter projektet

Projektet ledde till framtagandet av nätpedagogiska modeller och en digital lärplattform som kan användas i olika skolformer och som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Verksamheten förvaltas och sprids genom DigiJag Center som är ett nationellt kunskapscenter för deltagande i det digitala samhället. DigiJag Center har sin fysiska placering på Mora folkhögskola och drivs av Begripsam AB.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Solna
Sidan uppdaterades 2021-07-08.