Till innehållet

Min digitala livsplattform Digi-JAG - En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö

Projektet drevs av: Riksförbundet FUB

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet.

Projektet Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Modellen och plattformen ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden. Projektet vänder sig i första hand till personer med måttlig utvecklingsstörning. Pedagoger, anhöriga och andra som möter målgruppen i olika sammanhang är projektets sekundära målgrupp. Efter avslutat projekt finns en förvaltningsorganisation för såväl den pedagogiska modellen som för plattformen. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna bygga ett författarverktyg med vilket målgruppen, stödpersoner, pedagoger med flera, som använder Digi-JAG, enkelt kan skapa applikationer, hjälpfunktioner och material som sedan kan användas av såväl enskilda elever som hela undervisningsgrupper.

Efter projektet

Projektet ledde till framtagandet av nätpedagogiska modeller och en digital lärplattform som kan användas i olika skolformer och som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Verksamheten förvaltas och sprids genom DigiJag Center som är ett nationellt kunskapscenter för deltagande i det digitala samhället. DigiJag Center har sin fysiska placering på Mora folkhögskola och drivs av Begripsam AB.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i november 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i november 2023.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

  • Elrullstol i trafiken

    Projektet kommer tillsammans med samarbetspartners och målgruppen personer som använder elrullstol arbeta för att ta fram konsumentinformation och…

  • Mitt vuxenliv - Livskunskap

    Projektet ska utveckla en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap samt ta fram ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial på samma tema.

  • KRIS Livsstilskoordinator

    Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med bakgrund av missbruk,…

Sidan uppdaterades 2023-05-25.