Till innehållet

Min hälsa spelar roll

Projektet drivs av: Teamet för stöd och hälsa Haninge kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska testa och omarbeta den amerikanska metoden Health Matters som syftar till att ge målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar verktyg för hälsosammare levnadsvanor med ökad fysisk aktivitet och näringsriktig kost.

Haninge kommun ska i samarbete med Attention och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin CES, testa och omarbeta den amerikanska metoden Health Matters. Metoden syftar till att ge målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar verktyg för hälsosammare levnadsvanor med ökad fysisk aktivitet och näringsriktig kost. 16-20 personer, som omfattas av LSS, kommer att tillsammans med personalen, testa och utveckla metoden för svenska förhållanden.

Målet är att deltagarna ska bli hälsocoacher för andra ur målgruppen.

Om metoden har positiv effekt ska den implementeras i den ordinarie verksamheten och finansieras med offentliga medel och spridas till andra kommuner.

Efter projektet

Projektet ledde till att målgruppen fått kunskap om hälsofrämjande aktiviteter och om kostens påverkan. Flera ur målgruppen har fungerat som inspiratörer för andra deltagare. Den amerikanska modellen är nu anpassad för svenska LSS-verksamheter.

Verksamheten fortsätter i verksamheter inom region Stockholm. Målet är att fortsätta spridningsarbetet mot andra regioner i Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Haninge

Liknande projekt

  • Ungt inflytande

    På fritidsgårdar används metoden Ungt Inflytande för att säkerställa ungas delaktighet i verksamheten, men verktyg saknas för att inkludera unga med…

  • Allas rätt till fysisk aktivitet genom hela livet

    I projektet Allas rätt till fysisk aktivitet genom hela livet ska föreningen utveckla träningsmetoder för målgrupper med behov av särskilt anpassad…

  • En annan syn på träning

    Syftet med projektet är att utveckla en träningsform som passar äldre med synnedsättning samt utbilda ledare och funktionärer.

Sidan uppdaterades 2021-09-29.