Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Min hälsa spelar roll

Projektet drivs av: Teamet för stöd och hälsa Haninge kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska testa och omarbeta den amerikanska metoden Health Matters som syftar till att ge målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar verktyg för hälsosammare levnadsvanor med ökad fysisk aktivitet och näringsriktig kost.

Haninge kommun ska i samarbete med Attention och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin CES, testa och omarbeta den amerikanska metoden Health Matters. Metoden syftar till att ge målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar verktyg för hälsosammare levnadsvanor med ökad fysisk aktivitet och näringsriktig kost. 16-20 personer, som omfattas av LSS, kommer att tillsammans med personalen, testa och utveckla metoden för svenska förhållanden.

Målet är att deltagarna ska bli hälsocoacher för andra ur målgruppen.

Om metoden har positiv effekt ska den implementeras i den ordinarie verksamheten och finansieras med offentliga medel och spridas till andra kommuner.

Efter projektet

Projektet ledde till att målgruppen fått kunskap om hälsofrämjande aktiviteter och om kostens påverkan. Flera ur målgruppen har fungerat som inspiratörer för andra deltagare. Den amerikanska modellen är nu anpassad för svenska LSS-verksamheter.

Verksamheten fortsätter i verksamheter inom region Stockholm. Målet är att fortsätta spridningsarbetet mot andra regioner i Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Haninge
Sidan uppdaterades 2021-09-29.