Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Min Rätt - Din Roll

Projektet drivs av: Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS)

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ensamkommande barn och unga ska kunna bli mer delaktiga i utformandet av insatserna god man och särskild förordnad vårdnadshavare.

Syftet med projektet är att ensamkommande barn och unga ska kunna bli mer delaktiga i utformandet av insatserna god man och särskild förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring barnet samt att bidra till ökad samverkan mellan dessa aktörer för att stärka barnets inflytande. Det övergripande målet för projektet är att stärka rättssäkerheten för ensamkommande barn och underlätta individanpassning av insatserna god man och särskild förordnad vårdnadshavare. Förhoppningen är därtill att projektet ska leda till en attitydförändring kring målgruppens rätt till inflytande och delaktighet. Projektet riktar sig till ensamkommande barn, deras ställföreträdare och andra aktörer som ska samverka kring barnet. Projektet kommer att undersöka, pröva och genomföra metoder för att öka barnens möjlighet till inflytande i insatserna och stödja ställföreträdarna i sina uppdrag att utföra en rättssäker insats. Metoder och material kommer att utvecklas i samverkan med målgruppen. Projektet kommer att verka för ökad samverkan mellan de aktörer som finns runt omkring barnet, genom bland annat lokala aktörsmöten. Efter projektet är det tänkt att de olika verktygen ska hållas fortsatt levande och spridas av RFS och projektets samarbetspartners samt att lokala samarbeten ska kunna fortsätta av egen kraft.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.