Till innehållet

Min resväska

Projektet drevs av: Hammarkullens Folketshusförening

Beskrivning av projektet

Projektet Min resväska syftar till att förbättra förutsättningarna för nyanlända barn att känna sig trygga, sedda, få kompisar och göra kreativa aktiviteter under professionell ledning.

Målet är att barnen tillsammans fyller en resväska med bland annat film och fotobok och därefter presenterar och sprider den till lärarstudenter, skolor och andra aktörer som möter nyanlända barn. Målgruppen är barn i ålder 6 -11 år, både nyanlända barn och de som är etablerade i det svenska samhället. I projektet ingår även äldre barn, med tidigare erfarenhet av foto och film, som mentorer för de yngre barnen.

I samarbete med lärarutbildningen på Göteborgs Universitet kommer barnen få bekanta sig med universitetet och studenter samt ges möjlighet att presentera sina berättelser. Projektet visas vid Hammarkullens kulturvandring.

Efter projekttiden kommer den metod som har tagits fram kunna användas inom Hammarkullens Folketshusförenings nätverk, samt spridas till kulturskolor och andra föreningar som möter målgruppen nyanlända barn.

Efter projektet

Projektet ledde till att nyanlända och etablerade barn i Hammarkullen tillsammans skapat och dokumenterat nya minnen tillsammans. De har fyllt en resväska med nya erfarenheter samt en metodbok, workshopbok, filmer, målningar, fotoböcker, egna ritningar och mycket annat. Det finns idag inte en tydlig fortsättning av de aktiviteter som har genomförts i projektet. Barnen har med sig nya kunskaper och färdigheter dels genom kreativt skapande men också genom att prata inför andra vuxna och hålla presentationer. För barnen har Hammarkullens Folkets Hus blivit en trygg plats för barnen och föräldrarna i området.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2017 och avslutades i april 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2017 och avslutades i april 2020.

Kontakt

Ort
Angered

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-01.