Till innehållet

Min sexualitet - min rätt (fd Sexualitet och funktionsrätt)

Projektet drivs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, för att bidra till allas rätt att må bra i sin sexualitet och reproduktion oavsett funktionsförmåga.

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) ska i nära samarbete med Funktionsrätt Sverige genomföra ett processinriktat projekt med syfte att förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, för personer med funktionsnedsättningar.

Projektet ska under det första året genomföra ett omfattande arbete genom enkäter, workshoppar och fokusgruppsintervjuer för att sedan gemensamt med målgruppen utveckla vilka områden som projektet främst behöver fokusera kring. Projektet ska samla och samordna de aktörer i civilsamhället som arbetar med funktionsrätt kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

RFSU och Funktionsrätt Sverige ska efter avslutat projekt landa i en samsyn kring sakfrågor och prioriteringar. Projektet ska även bidra till att myndigheter, beslutsfattare och personer som i sin yrkesutövning kan påverka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar får ökad förståelse om hur de kan verka för att målgruppen kan få sina rättigheter tillgodosedda.

Målet är att bidra till allas rätt att må bra i sin sexualitet och reproduktion oavsett funktionsförmåga. Genom att samla erfarenheter från målgruppen, vill de bygga upp kunskap och ett brett engagemang.

Projektets resultat ska förvaltas av RFSU och Funktionsrätt Sverige genom att dessa frågor och perspektiv blir en integrerad och självklar del i de båda organisationernas ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i februari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-06-29.