Till innehållet

Min sexualitet - min rätt (fd Sexualitet och funktionsrätt)

Projektet drevs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, för att bidra till allas rätt att må bra i sin sexualitet och reproduktion oavsett funktionsförmåga.

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) ska i nära samarbete med Funktionsrätt Sverige genomföra ett processinriktat projekt med syfte att förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, för personer med funktionsnedsättningar.

Projektet ska under det första året genomföra ett omfattande arbete genom enkäter, workshoppar och fokusgruppsintervjuer för att sedan gemensamt med målgruppen utveckla vilka områden som projektet främst behöver fokusera kring. Projektet ska samla och samordna de aktörer i civilsamhället som arbetar med funktionsrätt kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

RFSU och Funktionsrätt Sverige ska efter avslutat projekt landa i en samsyn kring sakfrågor och prioriteringar. Projektet ska även bidra till att myndigheter, beslutsfattare och personer som i sin yrkesutövning kan påverka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar får ökad förståelse om hur de kan verka för att målgruppen kan få sina rättigheter tillgodosedda.

Målet är att bidra till allas rätt att må bra i sin sexualitet och reproduktion oavsett funktionsförmåga. Genom att samla erfarenheter från målgruppen, vill de bygga upp kunskap och ett brett engagemang.

Efter projektet

Projektet har bestått av flera olika delar baserat på deras mål. De genomförde kampanjen Lusten ser inga hinder Lusten ser inga hinder – en kampanj från RFSU och Funktionsrätt Sverige som hade ca 2 300 000 exponeringar på lnstagram och Facebook och kampanjfilmen har visats över 200 000 gånger på Youtube. De har även fått uppmärksamhet genom DN och TV4.

Webutbildningen Webbkursen "Sex, lust och självbestämmande" - Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se) har spridits till 53 medlemsförbund inom Funktionsrätt Sverige.

Rapporten "Föräldraskap på (o)lika villkor har spridits främst till sekundär målgrupp (myndigheter och beslutsfattare).

Projektet har upprättat ett nätverk för personer inom RFSU som jobbar med funktionsrättsfrågor och/eller anpassad sexualupplysning för att de ska ta vidare kunskap och erfarenheter från projektet.

Verksamheten lever vidare genom att de har:

  • Upprättat ett nätverk för personer inom RFSU som jobbar med funktionsrättsfrågor och/eller anpassad sexualupplysning för att de ska ta vidare kunskap och erfarenheter från projektet.
  • Skapat filmade samtal med de organisationer som genomfört samarbeten med projektet för att dokumentera och sprida erfarenheterna till andra funktionsrättsorganisationer och ge dem inspiration att göra liknande arbeten.
  • Skickat in abstract (och antagits) till flera olika internationella konferenser för att dela med sig av projektets arbetsmetoder och resultat till forskare och kliniker.
  • Integrerat webutbildningen i respektive organisations utbildningsplattform så att den ska leva vidare efter projekttidens slut.
  • Dokumenterat allt arbete (material, webbinarier etc), på respektive organisations hemsida.
  • Skapat en metodmodul av kampanjen "Lusten ser inga hinder" till RFSUs metodbank riktade till lärare i sexualundervisning.
  • Erfarenheter, metoder och material lever vidare och används på olika sätt inom både RFSU och Funktionsrätt Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i mars 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i mars 2023.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-02-28.