Till innehållet

Min sexualitet - min rätt (fd Sexualitet och funktionsrätt)

Projektet drivs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, för att bidra till allas rätt att må bra i sin sexualitet och reproduktion oavsett funktionsförmåga.

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) ska i nära samarbete med Funktionsrätt Sverige genomföra ett processinriktat projekt med syfte att förbättra informationen och möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, för personer med funktionsnedsättningar.

Projektet ska under det första året genomföra ett omfattande arbete genom enkäter, workshoppar och fokusgruppsintervjuer för att sedan gemensamt med målgruppen utveckla vilka områden som projektet främst behöver fokusera kring. Projektet ska samla och samordna de aktörer i civilsamhället som arbetar med funktionsrätt kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

RFSU och Funktionsrätt Sverige ska efter avslutat projekt landa i en samsyn kring sakfrågor och prioriteringar. Projektet ska även bidra till att myndigheter, beslutsfattare och personer som i sin yrkesutövning kan påverka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar får ökad förståelse om hur de kan verka för att målgruppen kan få sina rättigheter tillgodosedda.

Målet är att bidra till allas rätt att må bra i sin sexualitet och reproduktion oavsett funktionsförmåga. Genom att samla erfarenheter från målgruppen, vill de bygga upp kunskap och ett brett engagemang.

Projektets resultat ska förvaltas av RFSU och Funktionsrätt Sverige genom att dessa frågor och perspektiv blir en integrerad och självklar del i de båda organisationernas ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Liknande projekt

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Kan vi prata?

    Projektet syftar till att förbättra den sexuella och psykiska hälsan hos barn och unga i åldern 9-18 år.

  • Identifiera flera!

    Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd…

Sidan uppdaterades 2022-12-21.