Till innehållet

MIN STORY

Projektet drevs av: Ericastiftelsen

Beskrivning av projektet

MIN STORY syftar till att synliggöra, lyfta och utbilda om frågan barn och unga som upplever våld i hemmet och ägs av Ericastiftelsen som driver projektet i samverkan med Föreningen Film and Tell.

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång. Det finns forskning som visar att det kan vara mer skadligt psykiskt för ett barn att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld.

Genom MIN STORY vill projektet stärka ungas delaktighet och möjligheter att påverka inte bara sina egna liv, men också andras, till det bättre. Projektet vill bryta tabun som omger våld i hemmet och ge barn och unga med upplevelser av våld i hemmet hjälp med sina erfarenheter och verktyg för att må bra, bryta tystnaden kring barn och unga som upplever våld i hemmet, stärka samhällets stöd och erbjuda hjälp för att börja må bättre.

Den primära målgruppen är barn och unga i åldrarna 12- 25 år med egna erfarenheter av att se, höra och känna till våld i hemmet. Men även barn och unga som känner någon som upplevt våld i hemmet och de utan erfarenhet alls. Den sekundära målgruppen är yrkesverksamma som möter vår primära målgrupp i sitt arbete som tex. lärare, fritidspedagoger, kuratorer och jourpersonal.

Med initiativet SE BARNENS:s dokumentärfilmer som utgångspunkt utvecklar och genomför projektet kunskapshöjande aktiviteter om barn och unga som upplever våld i hemmet. Tillsammans med målgruppen genomförs aktiviteter som inkluderar utbildningar och workshops för unga och yrkesverksamma. Projektet engagerar även ett ambassadörsnätverk av unga med egna erfarenheter av våld i hemmet, en dokumentär vlogg på YouTube, webbsida och en självhjälpsfilm för unga som levt eller lever med våld kommer att produceras.

Efter projektet

Projektet har utarbetat ett koncept för workshops anpassade till unga och yrkesverksamma som möter unga. Projektet har även skapat kännedom om våldets effekter i en vlogg med 50 avsnitt kring ämnen såsom att berätta om sin våldsutsatthet, familjehemsplaceringar, socialtjänstens roll, hur våldet påverkar i barndomen samt polisens uppdrag. Vloggen har fått över 20 300 visningar. Vidare har det bland annat tagits fram en webbplats (se länk under rubriken "Projektets egna kanaler" nedan), olika sidor på sociala medier, tryckt material och en självhjälpsfilm som setts av nästan 8 000 personer.

21 unga ambassadörer har varit delaktiga i projektets utformning samt genomförande av aktiviteter som vlogg, kampanjer och workshops.

På grund av pandemin uppnåddes inte målet om att nå 1000 unga med workshops. Man nådde 600 unga och drygt 1100 yrkesverksamma och beslutsfattare. Projektet har identifierat flera politiska frågor och var med och drev på om barnfridslagens implementering och utfall i syfte att följa upp lagens effekt. Det politiska förändringsarbetet har genomförts av de unga förändrarna i dialog med projektets ambassadörer, och bestått av både omvärldsanalys och deltagande i konferenser/seminarium samt opinionsbildning och kampanjer.

Projektet har även mätt och utvärderat kunskaper och beredskap i våldsfrågan hos yrkesverksamma. 56 procent säger sig ha fått ökad kunskap om olika former av våld. 60 procent har fått ökad kunskap om hur en som ung kan påverkas av att se, höra eller känna till våld hemma.

Projektet har etablerat ett stort nätverk som spänner över föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor. Arbetet har i dagsläget inte resulterat i en säkrad finansiering för överlevnad, men kunskaperna som förvärvats genom projektet liksom material som producerats kommer att tas till vara i syfte att fortsatta söka finansiering och presentera projektets erbjudande mot möjliga partners. Två av ungdomarna som varit med och drivit projektet har idag anställts i verksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

  • IC-bility för unga i Sverige

    Projektet ska etablera och sprida modellen Integrative Complexity Thinking, en utbildningsprocess där ungdomar får verktyg att hantera sitt…

  • Samtal för ett liv fritt från våld

    Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med…

Sidan uppdaterades 2023-11-25.