Till innehållet

Mina Diabeteskompisar - kamratstöd för personer berörda av diabetes typ 1

Projektet drivs av: Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda personer med diabetes typ 1 ett evidensbaserat kamratstöd med målet att stärka möjligheterna att leva ett bra liv med diabetes och förebygga psykisk ohälsa.

Syftet med projektet är att erbjuda personer med diabetes typ 1 ett evidensbaserat kamratstöd med målet att stärka möjligheterna att leva ett bra liv med diabetes och förebygga psykisk ohälsa. Innehållet i och designen av onlinenätverket kommer att bygga på
1. evidensbaserade metoder för kamratstöd
2. evidensbaserade metoder för design av onlinenätverk för personer med diabetes typ 1
3. ett livs/sjukdomsförloppsperspektiv där stödet anpassas beroende på vilken livs/sjukdomsfas man befinner sig i.

Målet är att utveckla, införa, utvärdera och underhålla ett onlinenätverk som sammanlänkar personer som lever med – eller nära någon – som har diabetes typ 1.

För att verksamheten ska bli hållbar efter projektets slut har samarbete inletts med Göteborgs universitets innovationskontor för att få stöd, tips och kontaktvägar i processen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • BUSKUL

    Projektet ska utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk…

  • BRA-samtal för yngre barn

    Projektets målsättning är att skapa kommunikationsverktyg anpassade för barn 3-6 år när de är anhöriga, med utgångspunkt i barnets rätt att själv få…

  • Förstudie av Civilsamhällesplattform mot våldsbejakande extremism

    Förstudien ska utreda möjligheterna att utveckla en civilsamhällesplattform för arbete mot våldsbejakande extremism och för tillit och demokrati.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.