Till innehållet

Mina områden

Projektet drivs av: Unga själar, ideell förening

Beskrivning av projektet

Föreningen Unga Själar ska med projektet ge barn och unga i Stockholm verktyg att bryta den sociala och fysiska isoleringen i utsatta områden.

Genom att utgå från kollektivtrafikens buss- och tågförbindelser ska målgruppens möjligheter till förflyttning och inkludering genom resor och upplevelser inom staden stärkas. Målet är att öppna dörrar till nya sociala och kulturella sammanhang och därmed minska känslan av utanförskap. Projektet samverkar med flera ungdomsgårdar, kulturinstitutioner och Studieförbundet Vuxenskolan. Efter projektet ska workshoppar och studiecirklar spridas till andra lokala föreningar i städer med liknande utmaningar.

Beviljat belopp

4 066 744 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

4 066 744 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

  • Inkludera Flera – för en global funkisrörelse

    Projektets syfte är att skapa förutsättningar för unga och vuxna med funktionsnedsättning att engagera sig i globala utvecklingsfrågor.

  • FREDSAKADEMIN

    Projektets syfte är att möjliggöra för fler unga att engagera sig i frågor som rör hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Sidan uppdaterades 2022-07-01.