Till innehållet

Mina områden

Projektet drivs av: Unga själar, ideell förening

Beskrivning av projektet

Föreningen Unga Själar ska med projektet ge barn och unga i Stockholm verktyg att bryta den sociala och fysiska isoleringen i utsatta områden.

Genom att utgå från kollektivtrafikens buss- och tågförbindelser ska målgruppens möjligheter till förflyttning och inkludering genom resor och upplevelser inom staden stärkas. Målet är att öppna dörrar till nya sociala och kulturella sammanhang och därmed minska känslan av utanförskap. Projektet samverkar med flera ungdomsgårdar, kulturinstitutioner och Studieförbundet Vuxenskolan. Efter projektet ska workshoppar och studiecirklar spridas till andra lokala föreningar i städer med liknande utmaningar.

Beviljat belopp

4 066 744 kronor

Projektets tidstatus

62%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

4 066 744 kronor

Projektets tidstatus

62%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

  • Regional Youth Project

    Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik.

  • Min story - Vår Agenda

    Projektets ska tillsammans med elever och pedagoger utveckla en ny metod som syftar till att synliggöra och koppla individuella erfarenheter och…

Sidan uppdaterades 2022-07-01.