Till innehållet

Mind Unga!

Projektet drivs av: Mind

Beskrivning av projektet

Organisationen Mind ska ta fram metoder och material som stärker målgruppen ungas färdigheter att förebygga psykisk ohälsa.

I projektet ska Mind utveckla och testa ett skolmaterial för elever och lärare som bygger på evidensbaserad kunskap. Ett digitalt spel tas fram där kunskaper om psykisk hälsa och friskfaktorer förmedlas. I en e-utbildning som vänder sig till civilsamhällsaktörer som möter barn och unga ska Mind förmedla kunskaper om delaktighet i syfte att stärka målgruppens självkänsla och medbestämmande.

En ungdomsredaktion som leds av målgruppen själva ska förmedla tankar, kunskap och konkreta förslag till målgruppen genom de kanaler där unga finns.

Efter projektet ska aktiviteterna övergå i ordinarie verksamhet inom organisationen Mind.

Beviljat belopp

10 238 053 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Beviljat belopp

10 238 053 kronor

Projektets tidstatus

38%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-06-07.