Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Mindfulness, etik och medkänsla för förebyggande av stress och psykisk ohälsa i svenska skolor

Projektet drivs av: Yeshin Norbu

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla och introducera en internationellt framtagen metod, SEE Learning. SEE står för orden socialt, emotionellt och etiskt.

Metoden handlar om att utveckla det sociala, det emotionella och det etiska lärandet hos projektets målgrupp som är barn från förskoleklass till årskurs 6. SEE Learning är ett strukturerat utbildningsverktyg med syfte att stärka omsorgen om sig själv, om varandra och om världen. Metoden är framtaget av Emory University för att användas i skolan. Inom SEE Learning arbetar man med korta praktiska övningar som bidrar till att skapa en trygg och inkluderande klassrumsmiljö.

Genom att samarbeta med ett antal pilotklasser kommer elever att vara med och utveckla och anpassa metoden till svenska förhållanden. Projektet ska översätta och anpassa relevanta delar av utbildningsmaterialet.

Efter projektets slut kommer Yeshin Norbu tillsammans med samarbetsparter fortsätta att utveckla och tillhandahålla metod, material och kontinuerlig utbildning.

Beviljat belopp

7 612 808 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i juni 2021 och avslutas i juni 2024.

Beviljat belopp

7 612 808 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i juni 2021 och avslutas i juni 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-07-07.