Till innehållet

Mindfulness, etik och medkänsla för förebyggande av stress och psykisk ohälsa i svenska skolor

Projektet drivs av: Yeshin Norbu

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla och introducera en internationellt framtagen metod, SEE Learning. SEE står för orden socialt, emotionellt och etiskt.

Metoden handlar om att utveckla det sociala, det emotionella och det etiska lärandet hos projektets målgrupp som är barn från förskoleklass till årskurs 6. SEE Learning är ett strukturerat utbildningsverktyg med syfte att stärka omsorgen om sig själv, om varandra och om världen. Metoden är framtaget av Emory University för att användas i skolan. Inom SEE Learning arbetar man med korta praktiska övningar som bidrar till att skapa en trygg och inkluderande klassrumsmiljö.

Genom att samarbeta med ett antal pilotklasser kommer elever att vara med och utveckla och anpassa metoden till svenska förhållanden. Projektet ska översätta och anpassa relevanta delar av utbildningsmaterialet.

Efter projektets slut kommer Yeshin Norbu tillsammans med samarbetsparter fortsätta att utveckla och tillhandahålla metod, material och kontinuerlig utbildning.

Beviljat belopp

7 612 808 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juni 2021 och avslutas i juni 2024.

Beviljat belopp

7 612 808 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juni 2021 och avslutas i juni 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • BUSKUL

    Projektet ska utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk…

  • Livsviktiga snack

    Antalet barn och unga som mår dåligt ökar år för år. Livsviktiga snack bidrar till att långsiktigt försöka vända denna trend. Livsviktiga snack…

  • Trygg på natten - ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer

    Projektet ska etablera en nationell stödlinje med ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även nattetid för barn och unga upp till…

Sidan uppdaterades 2022-02-01.