Till innehållet

MINDSET

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik, ta fram metoder och aktiviteter som stärker inflytandet och förmågan till egenmakt.

Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg ska, tillsammans med målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik, ta fram metoder och aktiviteter som stärker målgruppens inflytande och ökar deras förmåga till egenmakt. I regelbundna samtal och fysiska aktiviteter ska målgruppen träna förmågan att lära nya beteendemönster som tar deltagarna ut ur invand social isolering och utanförskap. Metoden bygger på evidensbaserad kunskap om hjärnans funktion och förmåga att byta mindset. Projektet genomsyras av ett holistiskt och salutogent förhållningssätt som utgår från att kropp och hjärna påverkar varandra. Förhoppningen är att projektet leder till ökad kunskap hos såväl målgruppen som samverkande parter om vilka aktiviteter och vilken metod som bäst svarar mot de behov som målgruppen har.

Projektet samarbetar med flera offentliga aktörer och föreningar som målgruppen har kontakt med i sin vardag.

Efter projektet

Projektet ledde till studiecirklar, samtalsspel och metodbok. Genomfört föreläsningar, möten med politiker och myndigheter. Målgruppen har haft möjlighet att lyfta frågor ur det egna perspektivet i syfte att öka förståelsen för målgruppens situation.

Studieförbundet vuxenskolan administrerar de studiecirklar som projektet resulterat i. Metoden är även tillgänglig via en metodbok som kan rekvireras genom studieförbundet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Söderhamn

Liknande projekt

  • Afasi - Kommunikation, delaktighet

    Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan…

  • BU-guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

    Projektet ska ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa.

  • Kompisförmedlingen

    Projektet ska bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.

Sidan uppdaterades 2023-04-13.