Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

#minframtid

Projektet drivs av: Stiftelsen Botildenborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell där ungdomar i årskurs åtta från Rosengård utbildar sig till ambassadörer. Målet är att unga ska få ökad kännedom om olika yrken och arbetsmarknaden generellt men även att bilda nätverk och få praktisera.

Projektet vill motverka hopplöshet bland 14-åringar i östra Malmö, bidra till att de känner sig delaktiga i samhället, får kontakt med näringsliv och universitet och blir sedda utifrån sin potential. Syftet är att få unga motiverade att fortsätta sina studier och därmed bryta utanförskapet. En del i projektet är att ungdomarna som deltar, tar vidare budskapet till unga i sin närhet för att motivera fler att plugga vidare och skapa en bättre framtid för alla. Målet är att unga ska få ökad kännedom om olika yrken och om arbetsmarknaden generellt men även i syfte att bilda nätverk och få praktisera inom näringslivet. Ambassadörernas roll är att vara förebilder för andra ungdomar i området. I projektet arrangeras även informationsträffar med ungdomarnas föräldrar i syfte att stärka dem i sin roll som vägvisare och mentorer – något som studier visar har en avgörande betydelse i områden där föräldrar har låg utbildningsnivå och där känslan av utanförskap är utbredd. Efter projektet ska metoden övergå i ordinarie verksamhet i stiftelsen och finansieras med stöd från de medverkande parterna och sponsring från näringslivet. Metoden kommer att spridas med tryckt och rörlig media och kan användas i andra områden i Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.