Till innehållet

#minframtid

Projektet drevs av: Stiftelsen Botildenborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell där ungdomar i årskurs åtta från Rosengård utbildar sig till ambassadörer. Målet är att unga ska få ökad kännedom om olika yrken och arbetsmarknaden generellt men även att bilda nätverk och få praktisera.

Projektet vill motverka hopplöshet bland 14-åringar i östra Malmö, bidra till att de känner sig delaktiga i samhället, får kontakt med näringsliv och universitet och blir sedda utifrån sin potential. Syftet är att få unga motiverade att fortsätta sina studier och därmed bryta utanförskapet. En del i projektet är att ungdomarna som deltar, tar vidare budskapet till unga i sin närhet för att motivera fler att plugga vidare och skapa en bättre framtid för alla. Målet är att unga ska få ökad kännedom om olika yrken och om arbetsmarknaden generellt men även i syfte att bilda nätverk och få praktisera inom näringslivet. Ambassadörernas roll är att vara förebilder för andra ungdomar i området. I projektet arrangeras även informationsträffar med ungdomarnas föräldrar i syfte att stärka dem i sin roll som vägvisare och mentorer – något som studier visar har en avgörande betydelse i områden där föräldrar har låg utbildningsnivå och där känslan av utanförskap är utbredd. Efter projektet ska metoden övergå i ordinarie verksamhet i stiftelsen och finansieras med stöd från de medverkande parterna och sponsring från näringslivet. Metoden kommer att spridas med tryckt och rörlig media och kan användas i andra områden i Sverige.

Efter projektet

Projektet ledde till stärkt självkänsla bland projektets ambassadörer: samtliga deltagare motiverades att söka till gymnasiet, föräldrar till målgruppen blev engagerade, många ur målgruppen har haft betalt feriearbete tack vare projektet och dess samverkansparter.

Verksamheten lever vidare genom verksamhetsstöd från Malmö stad och som kunskap och erfarenhet som införlivas i den egna organisationen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-12-21.