Till innehållet

Mini-Cope

Projektet drivs av: Svenska COPE Föreningen

Beskrivning av projektet

Mini-COPE, "Hur vill jag att mina föräldrar ska vara?"

Tonåringar är kompetenta individer. De har rättigheter enligt Barnkonventionen. De har rätt att uttrycka åsikter som ska beaktas. Romska tonåringars frågor kan vara helt annorlunda än svenska tonåringars men genom att diskutera de olika strategierna, känna delaktighet i framtagandet av Mini COPE filmen och inte minst att agera i filmen får ungdomarna hjälp att fånga upp frågor som man inte i vanliga fall tar upp i den romska kulturen. Det är viktigt att det blir ett samspel mellan de romska tonåringarna och de romska föräldrarna. Det är också viktigt att man visar respekt för varandras synpunkter och frågor. Att de får prata om vad de själva vill. Blir man som tonåring lyssnad på kommer fler frågor och det blir en betydelsefull diskussion. Det tar lång tid att skapa förtroende och respekt och detta är en första början. Romska föräldrar som deltagit i COPE utbildningen är väl förtrogna med programmet och vad deras tonåringar kommer att arbeta med. Detta har stor betydelse i den romska gruppen där misstänksamheten kan vara stor när man inte känner delaktighet och trygghet i det svenska samhället.

Till den tidigare framtagna COPE filmen för romska föräldrar vill nu romska ungdomar ta fram en Mini COPE film där romska ungdomar och romska föräldrar byter plats. Filmen ska utgå från de strategier som föräldrarna arbetar med när de deltar i en COPE kurs (Bilaga 2 Sammanfattning av strategierna). Med andra ord en spegelbild av föräldrarnas COPE tonårsfilm. Processen, som är minst lika viktig som slutprodukten, inleds med att ungdomarna tillsammans med en i COPE utbildad rom, tar fram en manual utifrån valda COPE strategier. Arbetet handleds i första hand av COPE koordinatorn tillsammans med de tre metod/utvecklingshandledarna. I nästa steg av processen kommer ungdomarna att filmas och agera föräldrar i en Mini COPE film. Filmen kommer att visa hur tonåringarna ser på sina föräldrar och hur de skulle vilja att föräldrarna reagerar i de olika filmavsnitten. Samma filmare som tagit fram vuxenfilmerna kommer att arbeta med ungdomarna.

Svenska COPE föreningen i samarbete med de utbildade romska kursledarna kommer driva verksamheten vidare efter projekttidens slut. Genom regionala och nationella nätverksträffar. Under projektår tre, aktivt arbeta med att sprida projektet och dess resultat med film, manual och informationsbroschyrer.

Ungdomarna är projektet. 11 ungdomar har varit med under projektets gång hitills. Det är ungdomarna som leder projektet framåt och tar ett stort ansvar. Vi som ledare hjälper bara till att styra.

Staffanstorps kommun

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • #minframtid

    Projektet ska utveckla en modell där ungdomar i årskurs åtta från Rosengård utbildar sig till ambassadörer. Målet är att unga ska få ökad kännedom…

  • Aktiva Tjejer - En nationell satsning!

    Aktiva Tjejer i Malmö har växt och det har visat sig att det behövs fler Aktiva Tjejer grupper i hela Sverige! Aktiva Tjejer ska därför göra en…

  • Cykelköket i Malmö

    En öppen verkstad i Stapelbädden där du kan reparera, renovera och bygga egna cyklar!

Sidan uppdaterades 2020-06-02.