Till innehållet

Minnas Tillsammans

Projektet drivs av: ABF Södra Småland

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka och berika vardagen för boende på demensboenden genom att utbilda personer inom ideella sektorn till aktivitetsledare.

De utbildade aktivitetsledarna ser till att de boende får regelbundna, individanpassade aktiviteter. Projektet inleds på två demensboenden, ett i Växjö och ett i Tingsryds kommun. Kontakten, samtalet och mötet mellan de boende, aktivitetsledarna och studieförbunden kommer att vara fokus i metodutvecklingsarbetet. Efter testperioden ska metoden testas på flera demensboenden i bl.a. Alvesta, Tingsryd, och Uppvidinge kommun. Arbetsmetoden ska dokumenteras och sammanställas för att därefter spridas via nationella konferenser. Även den framtagna ledarskapsutbildningen ska erbjudas nationellt via ABF och samarbetspartnernas kontaktnät.

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Projektets tidstatus

85%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Coachprojektet 2.0

    Projektet ska utveckla och anpassa en befintlig modell med förebildscoacher till nya målgrupper.

  • Hjärna- Må bra

    Projektets syfte är att utveckla arbetsmodeller där erfarenhetsbaserad kunskap från personer med förvärvad hjärnskada bättre tas tillvara och…

  • Livskraft

    Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en…

Sidan uppdaterades 2020-06-26.