Till innehållet

Minnas Tillsammans

Projektet drevs av: ABF Södra Småland

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka och berika vardagen för boende på demensboenden genom att utbilda personer inom ideella sektorn till aktivitetsledare.

De utbildade aktivitetsledarna ser till att de boende får regelbundna, individanpassade aktiviteter. Projektet inleds på två demensboenden, ett i Växjö och ett i Tingsryds kommun. Kontakten, samtalet och mötet mellan de boende, aktivitetsledarna och studieförbunden kommer att vara fokus i metodutvecklingsarbetet. Efter testperioden ska metoden testas på flera demensboenden i bl.a. Alvesta, Tingsryd, och Uppvidinge kommun. Arbetsmetoden ska dokumenteras och sammanställas för att därefter spridas via nationella konferenser. Även den framtagna ledarskapsutbildningen ska erbjudas nationellt via ABF och samarbetspartnernas kontaktnät.

Efter projektet

Projektets huvudsakliga mål var att skapa en metod som möjliggör för demensboenden att tillsammans med studieförbund kunna individanpassa upplägget och aktiviteterna utifrån målgruppens behov och önskemål. Metoden har utvecklats och finns beskriven i det metodhäfte som finns tillgängligt i ABFs webbutik, samt i den digitala utbildningen på ABF:s webbplats för Minnas Tillsammans.

Projektet lever vidare genom de Minnas Tillsammans-cirklar som genomförs på demens- och äldreboenden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i mars 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • LIV Lungt Inre Välmående

    Projektet ska utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som på grund av stroke eller Parkinson har…

  • Hälsa och livskraft

    Projektet ska skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för personer med MS som arbetar eller studerar i syfte att öka deras…

  • Livskraft

    Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en…

Sidan uppdaterades 2023-06-09.