Till innehållet

Mitt barn

Projektet drevs av: Clownetterna

Beskrivning av projektet

En kreativ och integrerad utbildning i FNs barnkonvention för föräldrar och blivande föräldrar.

Att göra FNs barnkonvention känd samt göra den till en naturlig del i vardagen hos föräldrar och på så sätt komma barnet till del i vardagen, där livet sker.

Vi använder vårt kreativa möjlighetstänkande. Musik,sång,berättande,lek,drama,samtal,diskussioner och samspel är metoder vi använder oss av.

Målet är att utbildningen ska slå väl ut och skapa ett behov av kunskap i denna form.

Vi utgår alltid från personen och gruppen, dess kompetenser och behov. På så sättt blir målgruppen delaktig i allra högsta grad.

BVC och MVC i Västmanland. Familjecentraler, Öppna förskolor. Habiliteringen i Västmanland har också fått erbjudandet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

  • Lajv som undervisningsmetod

    Ett treårigt projekt där LajvVerkstaden arbetar med lajv som pedagogiskt verktyg för en mellanstadieklass och en högstadieklass. Projektet kommer…

  • En helt ny värld

    Projektet ska utveckla nya vägar till integration där barnen får visa vägen till förståelse och respekt och skapa nya vägar till samförstånd genom…

  • Be a voice - not an echo!

    Projektet ska utveckla och testa nya metoder för arbetet med att förebygga och motverka antisemitism och rasism i grundskolan.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.