Till innehållet

Mitt liv, mina ord

Projektet drevs av: Föreningen Furuboda

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) tillgång till ett mer innehållsrikt och varierat ordförråd.

Projektet syftar till att utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) tillgång till ett mer innehållsrikt och varierat ordförråd och som kan utvecklas utifrån individens önskemål, intressen och behov under hela livet. Projektets tillvägagångssätt och metoder dokumenteras och sammanställs i en digital metodbok för att kunna läsas till exempel via talsyntes.

Långsiktigt är det Föreningen Furuboda som kommer att ha ansvaret för vidareutveckling och uppdatering av metoderna och den digitala metodboken.

Projektet ska bedrivas i samarbete med Föreningen ISAAC-Sverige, Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA samt FUB Lund. Sammantaget innebär det att Föreningen Furuboda genom sina kontaktytor kan utveckla och förmedla erfarenheter som på ett avgörande sätt bör kunna gynna målgruppen.

Efter projektet

Projektgruppen har utvecklat ett material som de kallar Mina kommunikationshjälpmedel. Det är ett verktyg för personer som använder kommunikationshjälpmedel och till de som assisterar dem i vardagen. Materialet bygger på insikten att kommunikationshjälpmedel behöver kunna förändras efterhand så att de alltid upplevs aktuella. Projektgruppen har även arbetat med att ta fram en startvokabulär som bygger på AKK-användares önskemål om ord och uttryck i prioriterade aktiviteter och publicera det färdiga materialet på projektets hemsida. Ett studiematerial med nya metoder har producerats under projekttiden. Ett handledningsmaterial för hur assistenter kan använda metodboken och en startvokabulär har också producerats tillsammans med personer som använder AKK.

Projektets kunskaper och erfarenheter lever vidare inom Föreningen Furuboda och genom det framtagna kursmaterialet KOM MED – kommunicera med teknik och verktyget Mina kommunikationshjälpmedel. Allt kurs- och metodmaterial, filmer och rapporter är gratis och finns tillgängligt på projektets webbplatser: www.kommed.nu och www.mittliv-minaord.se.
Länkar finns längre ned på sidan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Åhus

Liknande projekt

  • Min Säkerhet

    Projektet skapar en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning med tillhörande studiematerial och en säkerhetsapp för målgruppen personer med…

  • Nygammal på nätet

    Projektet syftar till att minska det digitala utanförskapet, underlätta vardagen och öka delaktigheten för äldre personer med neuropsykiatriska,…

  • Plugga med bilder (tidigare Lära språk med bilder)

    Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

Sidan uppdaterades 2022-02-09.