Till innehållet

Mitt slott, ditt slott

Projektet drivs av: Region Västmanland

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram metoder, hitta former och skapa strukturer för hur ungas delaktighet och inflytande kan utvecklas och stärkas i det lokala och regionala kulturmiljöarbetet samt i samhällsbyggnadsprocessen.

I nära samverkan mellan länsmuseerna i Dalarna och Västmanland samt flera kommuner kommer ungdomar i åldern 13 till 18 år att involveras i det konkreta arbetet med rådgivning, utformning av kulturmiljöprogram, beredning av remisser och medverkan i beslut som rör barns och ungas vardag och som inbegriper sådant som exempelvis rivning och exploatering av olika kulturmiljöer.

En viktig del i projektet blir att utforma verktyg för att kunna utföra barnkonsekvensanalyser i kulturmiljöverksamheten. En digital verktygslåda med tips och råd till professionen tas fram under projekttiden. De båda museerna tillhandahåller och sprider efter projektet verktygslådan till kommuner, museer och andra som vill arbeta med att inkludera unga människor i kulturmiljöverksamheten.

Vidare avser museerna att efter projektet finansiera varsitt kulturarvsråd med ungdomar samt att vid institutionerna även inrätta särskilda tjänster med benämningen ”ungdomsantikvarier”.

Beviljat belopp

2 100 536 kronor

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

2 100 536 kronor

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

  • Starka möten i fantasin

    Projektet ska motverka fördomar, okunskap, rädsla och utanförskap.

  • Tillsammans - för god psykisk hälsa

  • Autistisk Fantasi

    Tillsammans med barn och unga med autismspektrumdiagnoser ska Lajvverkstaden ta fram pedagogiska verktyg för lajv där fokus ligger på…

Sidan uppdaterades 2021-12-30.