Till innehållet

Mitt val

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Mitt val - 8 av 10 röstar inte! Ett folkbildningsprojekt för att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektets syfte är att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den senaste undersökningen (1998) om valdeltagandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning visade att endast 20 % gick till valurnan. 8 av 10 som hade rätt att uttrycka sin demokratiska rättighet valde eller fick inte chansen att göra det. På sju platser runt om i landet från Umeå i norr till Kristianstad i söder bygger vi upp enmodellverksamhet baserad på studiecirkeln där personer med intellektuell funktionsnedsättning får lära sig hur det går till att rösta och ta fram de frågor man vill ha svar på av politikerna. Det kan handla om allt från cykelställ till internationell ekonomi. Deltagarna avgör vilka frågor som är viktiga för just dem. Arbetet följs upp med  lokala valdiskussioner där det är cirkeldeltagarna som ställer frågorna. Cirkeldeltagarna kommer då i kontakt med lokala representanter för de politiska partierna och politikerna kommer att få en utbildning i lättläst-tekniken för att kunna ge tydliga svar.

Projektets målsättning är att: Utarbeta en processmetod som syftar till en ökad dialog, delaktighet och ett högre valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, Bredda den politiska dialogen genom dialogforum mellan projektets målgrupp och politiskt aktiva, för att belysa intressepolitiska frågeställningar. Vi har som mål att minst 500 personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att delta i våra aktiviteter. Projektets effektmål är att minst 80 procent av projektets deltagare väljer att rösta i valet 2014

Vi kommer att identifiera och aktivera de samarbetsparter som på lång sikt kan vara en aktör i arbetet med att höja det aktiva deltagandet i allmänna val för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tillse att det i parternas handlingsplaner/verksamhetsplaner finns intentioner att arbeta tillsammans inför nästa val och vilka aktiviteter som ska genomföras. Tillse att målgruppen inte stöter på hinder i vallokalerna genom att arbeta med informationsinsatser gentemot lokala valkontor.  Bland annat kommer vi att trycka upp information som hänvisar till lagtexten och som målgruppen kan ha med sig vid valet. Under projekttiden kommer vi arbeta för att hitta samarbetsparter och hitta formerna för ett gemensamt arbete med syfte att öka valdeltagandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Samarbeta med politiska partier om framtagande av lättlästa material och lättförståliga texter på samtliga nivåer som valet utspelar sig. Under den kommande perioden mellan valen kommer vi att erbjuda seminarier där projektets resultat och process presenteras för vår personal, FUB-aktiva och valpolitiskt ansvariga i kommun/landsting.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning representeras av FUB och Riks-Klippan. De medverkar som referensgrupp till projektet. Verkstadsklubbar, som består av vår målgrupp, har testat det framtagna studiematerialet. Deltagarna i våra studiecirklar är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Deltagarna i samarbete med cirkelledaren tar gemensamt fram en arbetsplan för studiecirkeln.

Vi samarbetar i projektet med FUB och deras sektion Riks- Klippan samt med Centrum för lättläst. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor bidrar med ekonomiska medel till studiecirklarna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Kontakt

Ort
Gävle

Liknande projekt

  • Sex på Lätt svenska med forumteater

    Projektet ska utveckla formerna för att göra sex- och samlevnadsundervisning mer tillgänglig för unga människor med utländsk bakgrund.

  • Kometmammor

  • Tidig insats

    Tidig Insats syftar till att förebygga att ungdomar utvecklar en kriminell livsstil. Tidig Insats-metoden används i samverkan med lokala myndigheter.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.