Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Mitt vuxenliv - Livskunskap

Projektet drivs av: FUB

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap samt ta fram ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial på samma tema.

Projektet Mitt vuxenliv - Livskunskap ska utveckla en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap samt ta fram ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial på samma tema. Mitt vuxenliv - Livskunskap ska kunna användas i såväl skolan som på fritiden av unga personer med intellektuell funktionsnedsättning som är intresserade av att få veta mer om hur det är att vara förälder. Genom att ta del av materialet ska målgruppen få stöd i hur man kan resonera kring föräldraskap utifrån kunskap och fakta. Vissa delar av projektet vänder sig till skolpersonal och andra personer som finns och verkar runt målgruppen.

Kursen och det interaktiva materialet kommer efter projektet att användas i gymnasiesärskolor. Projektets samverkansparter kommer att stå för förvaltning och fortsatt spridning av kursen och materialet. Den digitala rapport om projektets metoder som tas fram kommer att spridas och hållas tillgänglig via FUB och samverkansparterna.

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i september 2020 och avslutas i september 2023.

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i september 2020 och avslutas i september 2023.

Kontakt

Ort
Solna
Sidan uppdaterades 2021-08-24.