Till innehållet

Mobil näridrottsplats - Mobi

Projektet drevs av: Free motion parkour klubb

Beskrivning av projektet

Mobil spontanidrottsplats kallad "Mobi". Åker ut till landsbygden samt Kalmar-närort med en mängd olika idrottsgrenar såsom styrketräning, parkour, klättring och skateboard. Till detta konceptet följer det även med ett containercafé med utomhusscen.

Den mobila Spontanidrottsplatsen ska öppna för möjligheten att träna dygnet runt oavsett ekonomisk status, etnicitet, kön eller vart man bor. "mobi" flyttas till olika områden för att introducera ungdomar i träning som inte kräver lagdeltagande, utan kan utövas ensam eller i grupp. Med denna plattformen vill vi nå en bredare publik i alla åldrar och motverka många stationära spontanidrottsplatser som når en väldigt smal publik.

En mobil näridrottsplattform med varierande sporter såsom skateboard, BMX, klättring, Le-Parkour och styrketräning. Gruppen av föreningar skall tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, Smålandsidrotten och föreningar på landsbygden via nätverk samordna och se till att det finns uppställningsområden för föreningarna att rigga upp den mobila näridrottsplattformen. På varje uppställningsplats ska föreningarna ett antal gånger genomföra mindre event för att locka in fler människor i ett aktivt föreningsliv samt öka spontanidrotten. 

Målet är

 • Att lika många tjejer som killar ska använda den mobila anläggningen

 • Att alla etniska grupper som finns i ett område ska vara representerade bland användarna av anläggningen

 • Att alla grupper som finns i ett område ska vara representerade bland användarna av anläggningen.

 • Att både skolbarn (lågstadie, mellanstadie och högstadie,) gymnasieungdomar samt äldre ungdomar och vuxna är representerade bland användare av den mobila spontanidrottsplatsen.

 • Att locka tidigare inaktiva barn och ungdomar till fysisk aktivitet. 

 • Producera en manual som kan användas av föreningar och kommuner för att kunna genomföra liknande projekt i resten av Sverige.

 • Att projektet ska bli självgående med endast ideell arbetskraft efter 3 år.

Projektet drivs av tre föreningar i samarbete med Kalmar kommun. För att projektet ska leva vidare efter de tre år som finansieras av ARV så skriver vi en metodhandbok som ska underlätta användandet och effektivisera flytt och aktiviteter på Mobi inför framtiden. Kostnader för flytt (transport) betalas av Kalmar kommun och belastar aldrig ARV projektet. Intentionerna är att parken lever vidare med ideellt engagemang i framtiden.

Projektet växte fram ur ett annat projekt som heter "drive-in idrott" som var en fredagssysselsättning för ungdomar i landsbygden. Olika föreningar åkte ut och höll öppen träning för alla. Det fanns inga krav på tidigare delaktighet eller kunskaper inom de idrotter som utövades. Drive-in projektets succé som bland annat skate och parkourföreningarna deltog i la grunderna för idéen att ha en mobil spontanidrottsplats baserat på ungdomarnas starka intresse att delta på våra träningar. Under projektets gång så får aktiva deltagare samt värdföreningar och skolor intervjuas och fylla i enkäter för att fortsätta att utveckla Mobi. Detta för att säkerställa att vi arbetar utifrån ungdomarnas förutsättningar även i framtiden.

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet(NBV) har visat ett starkt intresse för att använda det mobila caféet till föreläsningar eller för att anordna mindre arbetsgrupper som inte är idrottsinriktade. Allt för att få en aktiv näridrottsplats där alla känner sig välkomna, inte bara de som vill vara aktiva fysiskt. Studiefrämjandet arbetar tillsammans med Mobi i dagsläget för att erbjuda mer föreningsnärvaro ute på Mobi i andra former än dagens insatser. Förhoppningarna är att ännu mer föreningsverksamhet kan växa fram ur detta engagemang.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2013 och avslutades i februari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2013 och avslutades i februari 2016.

Kontakt

Ort
Kalmar

Liknande projekt

 • Skaka Om

  SKAKA OM är en plattform som är till för att ge dig mellan 13-20 år ökat inflytande. Målet är att vara en snabb väg till maktens centrum i din…

 • We Stand App

  Projektet syftar till att öka tryggheten och korta vägen till stöd för och med unga mellan 13-20 år som utsätts för näthat, rasism, kränkningar…

 • Unga Kris Power Kalmar

Sidan uppdaterades 2020-06-02.