Till innehållet

Mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i Jönköpings län

Projektet drivs av: Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i kommunerna Gislaved, Jönköping och Nässjö i Jönköpings län.

Syftet med projektet är att stärka och komplettera samarbetet med kommunernas ordinarie hem-vård- och serviceteam och tillsammans utveckla arbetsmetoder och en trygg hemtjänst, vård och/eller omsorg för målgruppen anpassad utifrån de tre kommunernas förutsättningar. Den långsiktiga målsättningen är att kunna erbjuda målgruppen en väl fungerande god, nära och samordnad vård. Den föreslagna verksamheten är helt ny i Sverige vilket innebär att det finns goda möjligheter för metoden att spridas nationellt och möjligen även internationellt. Som ett gott exempel kommer sannolikt efterfrågan på den här typen av tjänster att öka och därmed också möjligheterna att finna finansiering för verksamheten.

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • Uppsökande verksamhet för att hjälpa äldre med svår, ofrivillig ensamhet

    Projektet syftar till att främja psykisk och fysisk hälsa hos äldre med funktionsnedsättning i eget boende och särskilda boenden och som upplever en…

  • Nygammal på nätet

    Projektet syftar till att minska det digitala utanförskapet, underlätta vardagen och öka delaktigheten för äldre personer med neuropsykiatriska,…

  • Hjärtats hus

    Region Jönköpings län ska utveckla ett Hjärtats Hus, en öppen verksamhet för personer som har eller har haft cancer, och deras anhöriga.

Sidan uppdaterades 2023-06-28.