Till innehållet

Momentum Gnesta

Projektet drevs av: Art Lab Gnesta

Beskrivning av projektet

Momentum Gnesta syftar till att sammanföra ortens nyanlända och svenska ungdomar samt skapa ett nätverk bestående av konstnärer och lokala aktörer ur Gnestas civilsamhälle och näringsliv.

Projektet vill bidra till att skapa förutsättningar för samhället att möta ortens nya invånare. Mål för projektet är att skapa kulturaktiviteter inom fem olika delprojekt, samt producera seminarier om hur konst och kulturaktörer kan vara med och arbeta med migration- och integrationspolitiska frågor. Målgruppen för projektet är nyanlända ungdomar i åldrarna 12-25 år som kommit till Gnesta kommun som flyktingar, men också Gnestas redan bosatta ungdomar.

Metoden är att inom projektet genomföra en serie av olika kulturaktiviteter och professionella konstproduktioner som bjuder in målgruppen till eget skapande, till diskussion och reflektion kring konstens möjligheter och det svenska samhällets organisation.

Efter avslutat projekt

Projektet ledde till att nyanlända och etablerade barn och unga i Gnesta tog del av en rad olika kulturaktiviteter inom teckning, musik, slöjd och odling. Detta sammanförde barn, ungdomar, lokala aktörer och professionella kulturarbetare i Gnesta. Projektet bedrevs både på fritiden och i en skolkontext.

Art Lab Gnesta och Vår lokal fortsätter sitt aktiva samarbete i projektet Drömmarnas trädgård som på flera sätt utgår från mötena i och arbetet med Momentum Gnesta. Projektet bidrog till en utökad social verksamhet inom Art Lab Gnesta. Verksamhet fortsätter med genom eget verksamhetsstöd, integrerat i ordinarie verksamhet samt genom nya samarbeten och projekt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Liknande projekt

  • glimt.nu

    Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och…

  • Nema Problema Ungdomsmentorer (tidigare MentorMe)

    Projektet ska underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället genom att utveckla ett integrerat mentorskaps- och…

  • Världsspråket Schack - nya mötesplatser och nya gemenskaper

    Projektet syftar till att utveckla en schackmetodik som skapar bättre förutsättningar för nyanlända ungdomar att inkluderas i nya gemenskaper och…

Sidan uppdaterades 2020-06-30.