Till innehållet

Montering av fallskydd NoFall i Trollhättans Ishall i Trollhättans kommun

Projektet drivs av: Konståkningsklubben Thn-Vbg (Trollhättan Vänersborg)

Beskrivning av projektet

Konståkningsklubben Trollhättan Vänersborg vill vara en klubb för alla som älskar känslan på isen. Med hjälp av No Fall kan vi erbjuda verksamhet för fler personer med olika typer av fysiska och psykiska handikapp jämfört med idag.

Genom att erbjuda möjlighet till träning på is utan risk för fall och skador, räknar klubben med att fler barn, ungdomar och vuxna kommer att kunna/våga prova skridskoåkning och konståkning som träningsform. Ur skolans synvinkel är det ett bra tillskott i utbildningen inom idrott och hälsa. Ur ett sportsligt perspektiv är det en möjlighet för klubben att växa, få fler medlemmar och så småningom personer som kan tävla i konståkning enligt Special Olympics regelverk. Ur ett hälso- och medborgarperspektiv är det gynnsamt att fler personer i Trollhättans Stad med omnejd får möjlighet att nyttja kommunens fina anläggning och är fysiskt aktiva på sin fritid.

Fungerande samarbete med grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Trollhättans stad from säsongen 2016-17; motsvarande minst ett par träningstillfällen per vecka på dagtid under is-säsongen. Fler aktiva medlemmar i klubben from säsongen 2016-17 Att medlemmar i klubben inom en 3-årsperiod erbjuds möjlighet att delta i tävlingar arrangerade enl regler motsvarande Special Olympics Att klubben inom en 5-års period erbjuder tävlingsarrangemang med regler motsvarande Special Olympics för nya målgrupper

Vi vet att det tar tid att utveckla nya verksamheter, och därför är vi glada över det 10-åriga nyttjanderätt-avtalet som klubben fått av Trollhättans Stad. En nyckel till framgång tror vi är engagerade och intresserade ledare/tränare och pedagoger från klubben och övriga samarbetspartners. Projektet har också en stark förankring i klubbens styrelse, ett gott stöd från andra klubbar i distriktet och inte minst det nationella projektet JÄMLIK ISHALL, där vi är en av pilotföreningarna sedan projektstarten. Genom att successivt integrera träning för nya målgrupper i den ordinarie verksamheten har vi stark tilltro till projektets fortlevnad.

Klubben har nära kontakt med experter i tillgänglighetsfrågor och kommer att inför och under ombyggnationen samt i samband med uppstart av träningsverksamheten, föra en dialog med dessa för bästa möjlighet till påverkan och på så vis tror vi på bästa möjliga förutsättningar för en bra tillgänglighetsanpassning och en bra verksamhet. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan kommer att tillfrågas om vilka förutsättningar som bäst lämpar sig för dem, där både lärare, pedagoger, assistenter och elever får komma till tals.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Trollhättan, Parasport Västergötland, SISU idrottsutbildarna, Nationella projektet JÄMLIK ISHALL, Trollhättans stad (kultur och fritidsförvaltningen) samt övriga issporter i Trollhättan.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2015.

Kontakt

E-post
Ort
Trollhättan

Liknande projekt

  • Nybyggnation av multibana på Källstorp 6:1 i Trollhättan kommun

    Föreningen vill erbjuda och utveckla verksamhet med skidskytte/rullskidor och utveckla MTB- verksamheten.

  • Gemenskap i olikheter

    I projektet ska personer som använder teckenspråk tillsammans med representanter, i första hand ungdomar, för de fem nationella minoritetsspråken…

  • Tillgänglighetsanpassning av ridanläggning

    Skaraortens ryttarförening vill tillgänglighetsanpassa ett befintligt ridhus i syfte att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.